Lättläst om cancer

Här kan du läsa om vad cancer är, hur man upptäcker cancer och tar bort cancer. Längst ner på sidan kan du välja olika språk om du vill.

Illustration av tumör

Vad är cancer?

Cancer beror på att celler i kroppen inte fungerar som de ska. Cellerna delar sig så mycket att de bildar en knöl. Den kallas tumör. Knölen kan växa i olika delar av kroppen.

 Läs mer

Tecken på cancer

Det kan vara svårt att veta om man har cancer. Men ibland visar kroppen tecken, eller symtom, som kan betyda att man har en cancersjukdom.

Läs mer

Så upptäcker man cancer

För att veta om man har cancer måste kroppen undersökas av en läkare. Du får lämna prover och ibland fotografera insidan av kroppen med olika kameror.

Läs mer

Så tar man bort cancer

Det finns olika sätt att ta bort cancer. Vanligast är att operera bort tumören. Ofta används också medicin som dödar cancercellerna.

Läs mer

Cancer i kroppen

Cancer börjar i olika delar av kroppen. Till exempel i lungorna eller i huden. Läs om de vanligaste ställena där man kan få cancer. 

Läs mer

Cancer i vardagen

När man har cancer kan man känna sig extra trött. Maten kan också smaka annorlunda. Och en del blir inte lika hungriga som förut.

Läs mer

Vad pratar läkaren om?

Här förklarar vi ord som används inom sjukvården vid behandling av cancer. 

Benign – godartad

En tumör är en knöl i kroppen. Den uppstår för att celler i eller på kroppen har börjat föröka sig.

En tumör kan vara antingen godartad (benign) eller elakartad (malign).

En godartad tumör växer på ett ställe och sprider sig inte. Den är oftast helt ofarlig men kan bli stor eller infekterad och behöva tas bort.

Ibland måste man göra en läkarundersökning för att kunna avgöra om en tumör är farlig eller ofarlig. Sök vård om du är orolig.

Vad är cancer?

Cancer

Cancercell som delar sig

Cancersjukdomar är väldigt olika. Men gemensamt för alla är att de uppstår för att celler i kroppen börjar bete sig fel. Cellerna förändras och blir cancerceller.

När cancercellerna har förökat sig under en tid bildar de ofta en knöl – en cancertumör.

Det finns också cancersjukdomar som inte bildar knölar, som en del olika blodcancersjukdomar.

Vad är cancer?

Cytostatika

Cytostatikapåse på ställning

Cytostatika är ett vanligt sätt att behandla cancer. Det är en grupp läkemedel som ges för att döda cancercellerna.

Cytostatika är en behandling som når många delar av kroppen. Behandlingen dödar både själva tumören och eventuella cancerceller som kan ha lossnat och finns i blod och lymfa dödas. 

Cytostatika påverkar även friska celler och kan göra patienten trött.

Så tar man bort cancer

Datortomografi

Undersökning med datortomografi

Datortomografi är en typ av undersökning som görs med en röntgenapparat. Det kallas också skiktröntgen eller CT (från engelskans computed tomography). Det är en vanlig metod för att hitta tumörer över stora delar av kroppen.

Datortomografi ger detaljerade bilder av kroppens organ med hjälp av röntgenstrålning.

Så upptäcker man cancer

Fatigue

Man sover på soffan

Människor med cancer kan bli extra trötta och den tröttheten kallas fatigue.

Tröttheten beror på att man har en sjukdom. Den kan också bero på behandlingarna man får.

Hormonell behandling

En del cancersjukdomar kan behandlas med läkemedel som påverkar olika hormoner i kroppen.

Hormonell behandling används när cancercellerna är hormonkänsliga. De vanligaste exemplen är att man kan få östrogen vid bröstcancer och testosteron vid prostatacancer.

Så tar man bort cancer

Immunterapi

Kvinna tar tabletter med ett glas vatten

Immunterapi är en typ av cancerbehandling som gör att kroppens eget immunförsvar angriper cancercellerna, på samma sätt som immunförsvaret skyddar oss mot smittämnen.

Så tar man bort cancer

Kronisk cancer

Kronisk cancer betyder cancer som inte går att bota. Men det går att stoppa spridningen eller bromsa sjukdomen. 

När en person lever med kronisk cancer sätts palliativ vård in för att lindra symtomen eller förlänga livet. Oftast när man hör talas om palliativ vård är det i den sena fasen, när livet närmar sig slutet.

Men det kallas palliativ vård även om patienten har en längre tid kvar att leva. Målet är att leva så bra som möjligt, så länge som möjligt, trots sjukdomen.

Magnetröntgen

Patient på brits som undersöks med magnetkamera.

Magnetröntgen är en typ av undersökning som används för att upptäcka cancer via en magnetkamera.

Tekniken kallas MRT som betyder magnetisk resonans-tomografi. Undersökningen sker i en apparat med magnetfält som skapar bilder av kroppens organ. 

Undersökningen är inte obehaglig men högljudd. Patienten måste ligga helt stilla ofta med hörlurar på.

Så upptäcker man cancer

Malign – elakartad

En tumör är en knöl i kroppen. Den uppstår för att celler i eller på kroppen har börjat föröka sig.  

En tumör kan vara antingen elakartad (malign) eller godartad (benign). En elakartad tumör är en cancertumör. Den kan sprida sig och växa in i andra delar av kroppen.

Ibland måste man göra en läkarundersökning för att kunna avgöra om en tumör är farlig eller ofarlig. Sök vård om du är orolig.

Vad är cancer?

Metastas

När cancerceller sprider sig från den första cancertumören till andra delar av kroppen skapas nya cancertumörer. De kallas metastaser, eller dottertumörer.

Metastaser bildas oftare i en del organ än andra, som lymfkörtlar, lungor, skelett, lever och hjärna. Det ser olika ut för olika cancersjukdomar.

Onkologi

Onkologi är en medicinsk specialitet där fokus är att hitta och behandla olika tumörsjukdomar.

En läkare eller forskare som jobbar inom onkologi kallas onkolog. Han eller hon är alltså specialist på tumörsjukdomar, som cancer.

Palliativ

Personal står och vattnar blomma på hospice.

Palliativ vård ges till de som har en sjukdom som inte går att bota. Vården som ges kan lindra symtomen eller förlänga livet. Det viktiga är att göra det så bra som möjligt för patienten, trots sjukdomen. Oftast när man hör talas om palliativ vård är det i den sena fasen, när livet närmar sig slutet. 

Men det kallas palliativ vård även om patienten har en längre tid kvar att leva.

Röntgen

Röntgen är en undersökning av kroppens inre organ eller benstomme som görs med en röntgenapparat. En röntgenapparat är som en kamera som kan fotografera med hjälp av röntgenstrålar.

Screening

Patient vid screening för mammografi

Screening innebär att många människor i en befolkning undersöks för att hitta en sjukdom även om de inte uppvisat några symtom. Syftet är att hitta sjukdomar så tidigt som möjligt för att minska risken att människor blir sjuka.

Ett exempel på screeningprogram i Sverige är screening för bröstcancer. Kvinnor mellan 40 och 74 får vartannat år en kallelse till undersökning med hjälp av mammografi för att bröstcancer ska upptäckas så tidigt som möjligt.

Strålbehandling

Patient ligger i ett behandlingsrum under en strålningsapparat.

Strålbehandling är en vanlig cancerbehandling. Den används för att ta bort tumörer, bromsa sjukdomen eller lindra symtom.

Det är vanligast med en strålning som är samma typ som vid röntgen, men med mycket högre energi. Den höga energin från strålningen bildar tillsammans med kroppens vävnader elektriskt laddade partiklar som skadar cellernas arvsmassa (DNA) i det område av kroppen som behandlas.

Så tar man bort cancer

Tumör

En tumör är en knöl som kan växa i olika delar av kroppen. Den uppstår för att celler i eller på kroppen har börjat föröka sig. En tumör kan vara antingen godartad (benign) eller elakartad (malign).

Tumörer kan vara cancer men är långt ifrån alltid det. Det finns många andra typer av knölar i eller på kroppen som också kallas tumörer. Ibland måste man göra en läkarundersökning för att kunna avgöra om en tumör är farlig eller ofarlig. Sök vård om du är orolig.

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.