Så funkar cancervården

Lättläst

Lättläst

Det är viktigt att hitta cancer så tidigt som möjligt. I första hand ska du vända dig till din vårdcentral eller hälsocentral.

Om din läkare där tror att det kan vara cancer, behöver du bli undersökt. Kanske blir du då skickad vidare till en cancerklinik. Där får du träffa en expert.

Här kan du läsa om tecken på cancer

Kontakt med sköterska

När du kommer till cancerkliniken ska du få namnet på en sjuksköterska. Det är den person som du ska kontakta om du har frågor eller om du vill få tag på din läkare. Du ska också få ett telefonnummer dit du kan ringa på kvällar, nätter och helger.

Många experter

Många olika experter är med när man bestämmer vilken behandling du ska få. Det kan vara experter från röntgenavdelningen, laboratoriet, kirurgavdelningen och flera cancerläkare.

Byta sjukhus

En del behandlingar finns inte på alla sjukhus i Sverige. Ibland måste man resa till ett större sjukhus för att få sin behandling.

Rätt till information

Om du har svårt att förstå det svenska språket har du rätt att ha med en tolk på dina besök. 

I Sverige sker vården tillsammans med patienten. Du ska få all information du behöver för att du ska förstå hur din behandling ska se ut.

Om du vill har även din närmaste familj rätt till den informationen.

Läkaren bestämmer

Du har inte rätt att kräva viss behandling eller vissa undersökningar. Det är läkaren som med sina kunskaper bestämmer vilken behandling som passar bäst för din sjukdom. 

Stöd och hjälp

Om du behöver prata med någon om din oro, dina känslor och tankar kan du be om att få träffa en kurator.

Om du har svårt att äta under behandlingen kan du få träffa en dietist. Dietisten kan prata med dig om hur du ska äta. Du kan också få olika näringsdrycker av dietisten.

En fysioterapeut och en arbetsterapeut kan hjälpa till med att se till att du kan fortsätta att använda kroppen som vanligt. De kan också ge dig olika hjälpmedel som gör att din vardag fungerar så bra som möjligt.

Tystnadsplikt

Personalen som arbetar i vården har tystnadsplikt. Det betyder att de inte får berätta saker om dig för andra personer än de som du har godkänt.

Om du är missnöjd med vården

Om du är missnöjd med din vård kan du i första hand prata med den mottagning som har hand om dig. Om det inte blir bättre efter det kan du kontakta Patientnämnden i den region där du vårdas.

Patientnämnden kan också hjälpa dig om felet är så allvarligt att det ska anmälas till Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO.


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.