Det händer hos läkaren

Lättläst

Lättläst

När du kommer till läkaren frågar han eller hon först om tidigare sjukdomar du haft. Läkaren ställer också frågor om symtom, hur sjukdomen utvecklats, sjukdomar i släkten med mera.

Kvinna sitter i väntrum hos läkaren

Sen undersöker läkaren dig genom att titta och känna på den del av kroppen du har problem med.

Råd inför läkarbesöken

1

Skriv ner dina frågor

Skriv ner alla frågor på ett papper före besöket. Ta gärna med någon du står nära eller vän som stöd.

2

Berätta om alla besvär

Berätta om alla dina besvär för läkaren. Till exempel oro, dålig aptit eller sömn, smärta, illamående, om du har svårt att kissa eller bajsa, trötthet, känt dig nere eller haft problem vid sex.

3

Be läkaren rita och berätta

Be läkaren visa på en teckning var din eventuella tumör sitter. Även andra problem som hör ihop med din sjukdom blir ofta lättare att förstå om läkaren ritar och berättar.

4

Berätta om alternativ behandling

Tala om för läkaren om du använder dig av alternativ eller annan medicin eller behandling.

5

Be läkaren sammanfatta vad ni pratat om

Be att läkaren sammanfattar informationen i slutet av samtalet. Skriv gärna ned informationen, eller be läkaren skriva en text till dig om det ni pratat om. 

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.