Cancer hos barn

Det är mycket ovanligt att barn får cancer. Av de cirka 1,6 miljoner barn som finns i Sverige drabbas cirka 300 av cancer varje år. Behandlingsmöjligheterna är goda, och i dag botas cirka fyra av fem cancersjuka barn.

Det är mycket ovanligt att barn drabbas av cancer. Av de cirka 1,6 miljoner barn som finns i Sverige är det omkring 300 som insjuknar i cancer varje år. Totalt sett utgör dessa cancerfall mindre än en procent av alla cancerfall i landet. De vanligaste cancerformerna hos barn är olika leukemierhjärntumörlymfom, Wilms njurtumör, sarkom och neuroblastom.

Behandlingsmöjligheterna är ofta goda. På 1950-talet botades bara enstaka barn med cancer, men idag kan cirka fyra av fem botas, tack vare förbättrade behandlingsmetoder. Men behandlingarna i sig kan leda till olika besvär senare i livet, och mycket forskning återstår för att hitta effektiva behandlingar med så få sidoeffekter som möjligt.

De flesta barn som får cancer är under fyra år, därefter minskar insjuknandet för att sedan öka i åldersgruppen 10-14 år. Dödligheten är låg i alla åldersgrupper.

För mer information kontakta Barncancerfonden
Telefonnummer: 08-584 209 00
E-post: info@barncancerfonden.se
Mer detaljerad information finns på www.barncancerfonden.se

Få svar på dina frågor

Om du har frågor och funderingar om cancer är du varmt välkommen att kontakta oss på Cancerlinjen (f.d. informations- och stödlinjen). Linjen är bemannad av legitimerad vårdpersonal med lång erfarenhet av cancervård. Ring 020-59 59 59 eller mejla oss genom att fylla i formuläret här. Samtalen är kostnadsfria. 

Läs mer om Cancerlinjen