Forskning som räddar liv

Pappa med dotter på axlarna

För den här och kommande generationer

Många av de framsteg vi ser inom cancerbehandling idag är resultat av forskning som inleddes för decennier sedan. För att våra barn och barnbarn ska få ta del av ytterligare framsteg måste vi som lever i dag se till att forskningen har de resurser som krävs. 

Läs om forskningens framsteg

Forskare utanför sjukhus

Sveriges främsta cancerforskning

När du testamenterar till Cancerfonden ska du veta att din gåva går till Sveriges främsta cancerforskning. Vi finansierar varje år hundratals forskningsprojekt om att förebygga, diagnostisera, behandla och leva med cancer.

Läs om dagens forskning

Äldre par blickar ut över vatten

Förvaltar din vilja på bästa sätt

Allt fler väljer att skriva in en ideell organisation i sitt testamente. En gåva i ditt testamente kan exempelvis vara pengar, värdepapper eller en fastighet.  Du kan känna dig trygg att vi förvaltar din vilja på bästa sätt.

Så testamenterar du till Cancerfonden

Maria Adriansson Engberg

Har du frågor om att testamentera till Cancerfonden?

Kontakta vår jurist och testamenteshandläggare Maria Adriansson Engberg kostnadsfritt på 010-199 10 10 eller juristerna@cancerfonden.se

Illustration check-bock

Skriv testamente online – kostnadsfritt

Tillsammans med den oberoende digitala juristbyrån Lawly erbjuder vi nu en kostnadsfri onlinetjänst för att upprätta ett juridiskt korrekt testamente.

Skriv testamente online