Så hanteras testamenten

Av de pengar som Cancerfonden delar ut till olika forskningsprojekt kommer 40 procent av gåvorna från testamenten. När någon testamenterat till oss är våra jurister med hela vägen. 

När pengar eller andra gåvor testamenterats till Cancerfonden vidtar ett omfattande arbete.

– En vanlig missuppfattning är att vi sitter med armarna i kors och väntar på pengarna. Det stämmer inte. Vi jurister är med hela vägen till det att dödsboet är avvecklat, säger Louise Ekholm, testamenthandläggare på Cancerfonden. 

Avdelningens jurister hanterar omkring 500 ärenden varje år. Arbetet omfattar en rad stationer med start redan innan bouppteckningen, då man säkerställer att Cancerfonden verkligen är testamentstagare.

Till processen hör bland annat att se om det finns flera testamenten och hur de i så fall förhåller sig till varandra, liksom att kontrollera att man av misstag inte kränker någons laglott. 

Tydlighet är viktigt

I testamentet kan finnas önskemål om att det som en avliden person ägt ska gå till ett visst forskningsprojekt.

– Då kontaktar vi forskningsenheten och hör om det finns något projekt inom det aktuella området. Det brukar aldrig vara något problem, säger Karin Englesson, även hon testamenthandläggare.

Det är inte ovanligt att personer testamenterar en del av sitt arv – som ett hus, en tavla, värdepapper eller ett visst belopp. Testamenthandläggarna ser till att till exempel fastigheten säljs på den öppna marknaden för att få in största möjliga summa.

Vad är viktigast att tänka på när det är dags att skriva testamente?

– Att det ska vara så tydligt som möjligt. Det är också bra att vara medveten om begrepp som fri förfoganderätt och full äganderätt. Termerna låter överkurs, men avgör vad du kan göra med den egendom du har, säger Louise Ekholm.

Hon rekommenderar att vända sig till en jurist. 

Cancerfondens egna jurister hjälper inte till vid testamentskrivning. Den dag personen avlider ska inte Cancerfonden kunna misstänkas för att ha påverkat innehåll och formuleringar

Hur vanligt är det med arvstvister?

– Det allra vanligaste är att de efterlevande tycker att det är fint att deras anhöriga skänkt pengar till cancerforskningen. Ibland uppstår otydligheter, oftast när någon nyligen gått bort och de anhöriga är i stor sorg, säger Louise Ekholm.

– Som handläggare har vi en portalparagraf: Att tillvarata testators vilja. Om otydligheter inte kan redas ut behöver ärendet ibland avgöras i domstol.

Det allra vanligaste är att de efterlevande tycker att det är fint att deras anhöriga skänkt pengar till cancerforskningen.


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.