Vem bör skriva testamente?

Med ett testamente bestämmer du vem som ska ärva dig när du går bort och det underlättar för dem som är kvar. Det finns många olika skäl till att skriva ett testamente, men ibland kan det vara extra viktigt. 

Är du sambo?

Sambor ärver inte varandra. Det spelar ingen roll hur länge ni varit sambo eller om ni har gemensamma barn. Om du vill att din sambo ska få del av ditt arv är det viktigt att skriva testamente. Du kan välja att skriva ett gemensamt testamente tillsammans med din sambo eller enskilt.  

Testamentemall för sambor

Har du särkullbarn?

Särkullbarn ärver, till skillnad från gemensamma barn, direkt vid sin förälders bortgång. Finns inget testamente har särkullbarn rätt till hela sin arvslott. Genom att upprätta ett testamente kan du bestämma en annan fördelning av arvet efter dig.

Enligt svensk lag har dock dina bröstarvingar alltid rätt att kräva ut sin laglott, hälften av arvslotten, oavsett vad som står i ditt testamente. Särkullbarn har då rätt till sin laglott redan vid din bortgång medan eventuella gemensamma barn ärver först när både du och din efterlevande make gått bort.  

Saknar du arvsberättigade släktingar?

Om du saknar släktingar som enligt lag har rätt att ärva dig och du inte har upprättat något testamente tillfaller hela din kvarlåtenskap Allmänna Arvsfonden.  

Vill du testamentera till en förening eller organisation?

Allt fler väljer att skriva in en ideell organisation i sitt testamente. Om du har en förening eller organisation som du värnar om, kan du skriva in en gåva till dem i ditt testamente. 

Så testamenterar du till Cancerfonden

Vill du testamentera till en vän?

Om du vill testamentera till en vän eller någon annan som inte ärver dig enligt arvsordningen måste du skriva in detta i ditt testamente.

Mall för testamente


Maria Adriansson Engberg

Frågor om testamente?

Kontakta vår jurist och testamenteshandläggare Maria Adriansson Engberg kostnadsfritt på 010-199 10 10 eller juristerna@cancerfonden.se

Illustration check-bock

Skriv testamente online – kostnadsfritt

Tillsammans med den oberoende digitala juristbyrån Lawly erbjuder vi nu en kostnadsfri onlinetjänst för att upprätta ett juridiskt korrekt testamente.

Skriv testamente online