Testamentera till Cancerfonden

En testamentsgåva till Cancerfonden kan exempelvis vara pengar, värdepapper eller en fastighet. Du bestämmer själv vad eller hur mycket du vill skänka.

I ditt testamente anger du om du vill skänka en viss andel, ett bestämt belopp, en viss egendom eller alla dina tillgångar. Alla gåvor är värdefulla – stora som små.

När du testamenterar till Cancerfonden kan du känna dig trygg med att vi förvaltar din vilja på bästa sätt och ser till din testamentsgåva ger största möjliga tillskott till Cancerfonden och svensk cancerforskning.

Två forskare i ett laboratorium
Din gåva ger största möjliga tillskott till Cancerfonden och svensk cancerforskning.

Allt fler väljer att skriva in en gåva till en ideell organisation i sitt testamente. Med god hjälp av testamenten där Cancerfonden är förmånstagare kan vi varje år finansiera omkring 500 forskningsprojekt. 

Det här gör vi med pengarna

Vi är befriade från skatt

Cancerfonden är liksom andra ideella organisationer befriade från skatt på ränteintäkter, aktieutdelningar och kapitalvinster. Det innebär exempelvis att hela värdet av en fastighet, aktiepost eller fondandel kommer Cancerfonden till godo.

Vi följer etiska riktlinjer

Som medlem i Giva Sverige följer vi de etiska och juridiska riktlinjerna för hantering av testamentesgåvor.

Du kan läsa mer om riktlinjerna på Goda testamentets webbplats

Hantering av dödsboets tillgångar

När Cancerfonden är insatt som förmånstagare i ett testamente och testamentet inte innehåller några särskilda önskemål hanterar vi dödsboets tillgångar på följande sätt:

  • Om det finns instruktioner i testamentet hur lösöret ska hanteras följs dessa så långt det är möjligt. Om instruktioner saknas värderas och säljs lösöret vanligtvis via auktionsfirma. Enklare lösöre utan ekonomiskt värde skänks till välgörenhet. Personliga föremål som brev och fotografier överlämnas som regel till anhöriga. 
  • Fastigheter/bostadsrätter säljs i Cancerfondens namn på den öppna marknaden till marknadspris.
  • Även värdepapper (såsom aktier, fondandelar m.m.) överförs till Cancerfonden före försäljning. 

Läs intervju med våra jurister om hur testamenten hanteras

Så blir begravningen

Oftast är begravningen redan ombesörjd av anhöriga när Cancerfonden blir informerad om att den avlidne har testamenterat till oss.

Stearinljus på bord
Har du särskilda önskemål kring din begravning underlättar det för de efterlevande.om du anger dessa i ditt testamente.

Blir Cancerfonden informerade i ett tidigare skede medverkar vi till att begravningen och framtida vård av grav sker enligt eventuella instruktioner den avlidne har lämnat i sitt testamente. Detta sker även i samråd med eventuella anhöriga.  

Saknas instruktioner från den avlidne avseende gravvård följer Cancerfonden Allmänna Arvsfondens praxis vilket innebär gravvård med blommor i cirka 12 år och sedan gravvård med gräsklippning i ytterligare cirka 13 år. 

Har du särskilda önskemål kring din begravning underlättar det för de efterlevande.om du anger dessa i ditt testamente

Hantering av lösöret

Hur inventarier, eller lösöre, tas hand om, är lite olika. Först och främst beror det på om det finns instruktioner om hur lösöret ska hanteras.

Om det handlar om enklare lösöre tas det ofta hand om second hand butik eller auktionsfirma. Ibland värderas delar av lösöret och säljs av en större auktionsfirma.

Brev och fotografier överlämnas som regel till anhöriga.

Går ett testamente alltid att verkställa?

Bröstarvingarna har alltid rätt till häften av kvarlåtenskapen oavsett vad testamentet säger. Men det har hänt att de avstår sin laglott för att respektera föräldrarnas vilja.

Det blir sällan konflikter när anhöriga får veta hur seriöst vi hanterar avvecklingen av tillgångarna och att pengarna går till goda ändamål.

Allt fler testamenterar till organisationer

Rigmor Andersson har valt att testamentera sin kvarlåtenskap till Cancerfonden. Läs hennes berättelse här.

Här berättar Anders Södergård, läkare och cancerdrabbad, i TV4s Nyhetsmorgon om varför han har valt att stödja cancerforskning i sitt testamente.

 


Maria Adriansson Engberg

Har du frågor om att testamentera till Cancerfonden?

Kontakta vår jurist och testamenteshandläggare Maria Adriansson Engberg eller en av Cancerfondens andra jurister kostnadsfritt på 010-199 10 10 eller juristerna@cancerfonden.se

Illustration check-bock

Skriv testamente online – kostnadsfritt

Tillsammans med den oberoende digitala juristbyrån Lawly erbjuder vi nu en kostnadsfri onlinetjänst för att upprätta ett juridiskt korrekt testamente.

Skriv testamente online