Mall för testamente

Här kan du ladda ner mallar att använda som grund när du skriver ditt testamente. Mallarna har tagits fram av våra jurister och finns att ladda ner som PDF och Word-filer.

 

Förvara ditt testamente på ett säkert ställe

Ett testamente är bara giltigt i original så förvara det på en säker plats. En bra idé kan vara att ge en kopia till en nära vän och berätta var originalet finns. Om ingen i din närhet vet var ditt testamente förvaras finns det risk att det förstörs eller inte kommer fram i tid efter din bortgång. Om du inte vill förvara testamentet själv finns flera företag och aktörer på den privata marknaden som erbjuder både förvaring och bevakning av ditt testamente.

Läs mer om förvaring av testamente

Testamente – mall för de flesta situationer

Den här enkla mallen har en tydlig beskrivning på hur du skriver ett testamente. Så här gör du för att använda den: 

Mall i PDF

 1. Klicka på Ladda ner pdf
 2. Spara mallen
 3. Skriv ut och skriv in din vilja för hand
 4. Påskrift och bevittnande

Ladda ner PDF


Mall i Word

 1. Klicka på Ladda ner Word-fil
 2. Spara mallen
 3. Fyll i mallen digitalt
 4. Spara den ifyllda mallen
 5. Skriv ut för påskrift och bevittnande

Ladda ner Word-fil


Testamente – mall för makar

Den här mallen har beskrivningar steg för steg av hur du skriver ett testamente som är anpassat för makar. Så här gör du för att använda den:

Mall i PDF 

 1. Klicka på Ladda ner pdf
 2. Spara mallen
 3. Skriv ut och skriv in din vilja för hand
 4. Påskrift och bevittnande

Ladda ner PDF

Mall i Word 

 1. Klicka på Ladda ner Word-fil
 2. Spara mallen
 3. Fyll i mallen digitalt
 4. Spara den ifyllda mallen
 5. Skriv ut för påskrift och bevittnande

Ladda ner Word-fil


Testamente – mall för sambor

Den här mallen har en punktlista som beskriver hur du skriver ett testamente som är anpassat för sambor. Så här gör du för att använda den:

Mall i PDF

 1. Klicka på Ladda ner pdf
 2. Spara mallen
 3. Skriv ut och skriv in din vilja för hand
 4. Påskrift och bevittnande

Ladda ner PDF

Mall i Word

 1. Klicka på Ladda ner Word-fil
 2. Spara mallen
 3. Fyll i mallen digitalt
 4. Spara den ifyllda mallen
 5. Skriv ut för påskrift och bevittnande

Ladda ner Word-fil


Gåvobrev – mall för värdepapper

Vill du ge gåva i form av värdepapper? Här finns en mall att ladda ner. Vill du istället ge en gåva i form av annan egendom, exempelvis fastighet eller bostadsrätt, ber vi dig kontakta våra jurister.

Mall i PDF

 1. Klicka på Ladda ner pdf
 2. Spara mallen
 3. Skriv ut och skriv in din vilja för hand
 4. Påskrift och bevittnande

Ladda ner PDF

Mall i Word

 1. Klicka på Ladda ner Word-fil
 2. Spara mallen
 3. Fyll i mallen digitalt
 4. Spara den ifyllda mallen
 5. Skriv ut för påskrift och bevittnande

Ladda ner Word-fil


Maria Adriansson Engberg

Frågor om testamente?

Kontakta vår jurist och testamenteshandläggare Maria Adriansson Engberg kostnadsfritt på 010-199 10 10 eller juristerna@cancerfonden.se

Illustration check-bock

Skriv testamente online – kostnadsfritt

Tillsammans med den oberoende digitala juristbyrån Lawly erbjuder vi nu en kostnadsfri onlinetjänst för att upprätta ett juridiskt korrekt testamente.

Skriv testamente online