Frågor & svar om blodcancer

Vi på Cancerlinjen får in många frågor om blodcancer. Här ser du frågorna och våra svar på dem.

Om blodcancer

Kan man se i ett blodprov om man har blodcancer?

Det går att via ett blodprov få en misstanke om blodcancer. Diagnosen kronisk lymfatisk leukemi (KLL) kan ställas via ett blodprov, men annars behövs ett vävnadsprov, biopsi, från benmärgen.

Vilka symtom har man vid blodcancer?

Symtomen kan variera beroende på vilken typ av blodcancer det handlar om. Vanliga symtom är trötthet, viktnedgång, och ibland återkommande infektioner.

Hur vanligt är det att få leukemi i hjärnan?

Det är svårt att ge ett exakt svar. Om man inte behandlar- eller om behandlingen inte fungerar söker sig leukemiceller gärna till centrala nervsystemet. I behandlingen brukar det ingå att ge läkemedel som ska minska risken för spridning till hjärnan.

Är blåmärken/blödning under huden ett tecken på blodcancer?

Blåmärken som är en blödning under huden beror vanligtvis inte på blodcancer. Om antalet blodplättar är lågt kan du ha lättare att få blåmärken, men de vanligaste symtomen är näsblod, blod i urinen eller små blödningar i huden.

Hur ser statistiken ut för de som insjuknat i MDS?

Varje år insjuknar drygt 300 personer i MDS. Överlevnaden varierar beroende på hur aggressiv form av MDS personen har. Två-års överlevnaden varierar från 29-77 procent.

Stamcellstransplantation är den enda botande behandlingen.

Hur många barn insjuknar i MDS?

Myelodysplastiskt syndrom (MDS) drabbar främst äldre. Det finns några ovanliga former som kan drabba barn.

Någon exakt siffra har vi inte, men antalet fall är få.

Hur många lever fem år efter stamcellstransplantation?

Prognosen varierar beroende på cancersjukdomens egenskaper och vilka eventuella komplikationer den som genomgått behandlingen drabbas av.

Genomsnittlig 3-års-överlevnad efter en stamcellstransplantation ligger på 50-60 procent.

Behandling med stamcellstransplantation är vid vissa blodcancersjukdomar det enda sättet att bli botad.

Kan man dö av blodcancer?

Blodcancer är ett samlingsnamn för flera olika sjukdomar med olika prognos och behandling. Det går inte alltid att bota blodcancersjukdomar, vilket kan leda till att den som är sjuk dör.

Kan man få blod i urinen vid ET?

Blödning kan vara ett av symtomen vid Essentiell trombocytemi (ET) men det är mindre vanligt. De vanligaste symtomen är:

  • Trötthet
  • Klåda, speciellt efter dusch eller bad
  • Yrsel, huvudvärk
  • Svettningar, viktnedgång
  • Förstorad mjälte

Är leukemitumör i hjärnan obotlig?

Utmaningen med att behandla cancer i hjärnan är den barriär som finns mellan blodet och hjärnan. Blod-hjärnbarriären finns till för att skydda hjärnan mot olika skadande substanser, men gör även att läkemedel har svårt att ta sig till hjärnan.

Leukemi som har spridit sig till hjärnan är ofta svår att bota.

Går det att bota metastaser i hjärnan av diffust storcelligt B-cellslymfom?

Metastaser i hjärnan på grund av ett diffust storcelligt B-cellslymfom kan gå att få bort. Tyvärr kommer de ofta tillbaka efter en tid och det är svårt att bli botad.

När det finns risk för spridning till centrala nervsystemet ges särskild cytostatika i förebyggande syfte.

Hur ser prognosen ut efter en stamcellstransplantation?

Prognosen varierar beroende på cancerns egenskaper och vilka eventuella komplikationer som den som genomgår behandlingen drabbas av.

Behandling med stamcellstransplantation är vid vissa blodcancersjukdomar det enda sättet att bli botad.

Vet man hur många ALL-patienter som drabbas av sekundär cancer?

Behandling av akut lymfatisk leukemi (ALL) kan orsaka sekundär cancer. Den absoluta risken för att drabbas av det är låg och nyttan med behandlingen är långt större än risken.

Vad är det för typ av hjärtproblem som kan orsakas av behandling mot ALL?

En del grupper av cytostatika kan påverka hjärtmuskelns funktion negativt. Det kan leda till att hjärtat inte orkar pumpa runt tillräckligt med blod och det kallas för hjärtsvikt.

Hjärtsvikt gör att kroppens celler inte får tillräckligt med syre och näring och ger symtom som trötthet och andfåddhet.

Varför har inte behandlingarna förbättrats på så många år?

Behandlingen för en hel del former av blodcancer har gjort stora framsteg under de senaste åren som har lett till förlängd överlevnad.

För andra blodcancerformer går det långsammare, men forskning pågår.

Ställ din fråga till Cancerlinjen

Ställ din fråga här så återkommer vi med svar så fort vi kan. Vi svarar vanligtvis mellan 8-16 vardagar.

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.