Otroliga 850 miljoner till cancerforskning

Cancerfonden har beslutat att dela ut 850 miljoner kronor till svensk cancerforskning i år. En rekordutdelning.

Kollage av forskare som får anslag från Cancerfonden.
Några av de forskare som får anslag för att driva projekt om cancer.

– Tack vare alla givare kan vi nu stolt dela ut vårt största belopp någonsin till cancerforskning. Vi ser framsteg hela tiden och vi vet att det är avgörande att satsa på forskningen för att hitta sätt att förebygga, upptäcka, behandla och slutligen besegra cancer, säger Klas Kärre, ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd.

Var med och besegra cancer

Stöd cancerforskningen

Cancerfondens forskningsnämnd har vid sitt senaste sammanträde beslutat att dela ut 732 miljoner kronor till 230 forskningsprojekt. Sammanlagt i år blir det 850 miljoner kronor till svensk cancerforskning.

Vår ambassadör Micael Dahlen mötte forskningsnämndens ordförande Klas Kärre i ett samtal om vad pengarna går till - missa inte det.
Titta på mötet

Här är några av forskningsprojekten som nu får finansiering:

Forskning om täta bröst

Charlotta Dabrosin, professor i onkologi vid Linköpings universitet, forskar om varför kvinnor med högre brösttäthet löper större risk att få bröstcancer. Charlotta Dabrosin får 5,25 miljoner för att bedriva sin forskning.

– Vår förhoppning är att vi ska hitta nya principer för prevention och behandling av bröstcancer. Båda dessa områden är av största betydelse för kvinnors hälsa, säger Charlotta Dabrosin.

Tidig upptäckt av aggressiv prostatacancer

Pernilla Wikström, professor vid Umeå universitet, tar fram nya metoder för att upptäcka aggressiv prostatacancer tidigare så att rätt behandling kan ges i ett botbart skede. Pernilla Wikström får 3 miljoner kronor för sin forskning.

– Prostatacancer är en mycket vanlig sjukdom som för det mesta är ofarlig men som kan bli väldigt farlig och dödlig om cancern sprider sig från prostatan och bildar metastaser i framför allt skelettet, säger Pernilla Wikström.

Förebygga äggstockscancer med operation

Annika Strandell, universitetslektor vid Göteborgs universitet, ska undersöka om det går att förebygga cancer i äggstockarna genom att operera bort äggledarna.

– Även om äggstockscancer är ovanligt skulle det vara av stort värde om vi kunde förhindra ett fåtal fall. Därför vill jag titta på om man kan minska den framtida risken för äggstockscancer genom att ta bort äggledarna vid en livmoderoperation eller sterilisering, säger Annika Strandell.  

Annika Strandell får 2,4 miljoner fördelat över tre år för sitt forskningsprojekt.

Genetiska riskfaktorer för hudcancer

Hildur Helgadottir vid Karolinska Institutet tilldelas 2,4 miljoner kronor för att driva ett projekt om ärftlighet och genetiska riskfaktorer vid hudcancerformen malignt melanom. Malignt melanom i huden som opereras tidigt har god prognos men om cancern spridit sig i kroppen är den svår att behandla.

Målet med projektet är att identifiera grupper av människor med hög risk att utveckla cancer och att få kunskap om varför behandlingen inte fungerar bra för vissa grupper av patienter.   

Särskild satsning på strålterapiforskning och preventionsforskning

I år satsar Cancerfonden särskilt på forskning inom strålterapi och prevention. 66 miljoner kronor delas ut till sex forskningsprojekt inom strålterapi och 28 miljoner kronor delas ut till åtta forskartjänster som fokuserar på preventionsforskning.  

– Strålterapi är en hörnsten inom cancersjukvården, men forskningsmiljöerna är för få i Sverige. Det har lett till att vi har svårt att säkra utvecklingen av kompetens för både forskning och behandling inom detta område. Därför har vi valt att satsa på strålterapiforskning i år, säger Klas Kärre.

Fördelning per lärosäte:

 • Karolinska institutet: 
  277 400 000 kronor  
 • Lunds universitet:
  138 500 000 kronor 
 • Göteborgs universitet: 
  129 100 000 kronor 
 • Uppsala universitet: 
  95 400 000 kronor  
 • Linköpings universitet:
  24 400 000 kronor  
 • Umeå universitet: 
  21 700 000 kronor 
 • Stockholms universitet:
  18 600 000 kronor 
 • Kungliga tekniska högskolan:
  12 300 000 kronor 
 • Örebro Universitet:
  4 200 000 kronor
 • Gymnastik och Idrottshögskolan:
  2 400 000 kronor
 • Ersta Sköndal Bräcke högskola:
  2 400 000 kronor  
 • Linnéuniversitetet: 
  2 400 000 kronor
 • Sophiahemmet:
  1 600 000 kronor
 • Chalmers tekniska högskola:
  1 600 000 kronor

Utses i nationell konkurrens

– Det är en fantastisk känsla att få dela ut ett rekordbelopp till svensk cancerforskning och till så många duktiga forskare. Det är bara genom forskning vi kan besegra cancer och de här pengarna räddar liv, säger Klas Kärre, ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd.

I urvalsprocessen av de projekt som får finansiering låter Cancerfonden alla forskningsprojekt konkurrera med varandra oberoende av cancerform och forskningsmetod. Cancerfondens forskningsnämnd bedömer vilka projekt som har störst chans att nå framgångsrika resultat och finansieringen fördelas till de projekt som har störst möjlighet att bidra till att besegra cancer.

Här finns information om alla forskningsprojekt som finansieras.

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.