Beslut om forskningsanslag

Tack vare gåvor från privatpersoner och företag kan Cancerfondens forskningsnämnd bevilja anslag till ett stort antal ansökningar. Här hittar du alla beviljade anslag för forskning sedan 2013.