Ultraljud

Ultraljud är högfrekventa ljudvågor som inte kan uppfattas av det mänskliga örat. Inom sjukvården används ultraljud för att undersöka olika organ och vävnadsstrukturer.

En ultraljudsundersökning är skonsam och medför inga obehag för patienten. Det är en av anledningarna till att ultraljud fått allt större användning som utredningsmetod inom cancersjukvården.

Undersökningarna går till så att en ultraljudskristall hålls mot huden som först måste smörjas in med någon form av gel, en elastisk halvfast massa, för att underlätta kontakten.

Ultraljudskristallen avger varje sekund tusentals ljudsignaler som reflekteras tillbaka beroende på det undersökta organets täthet. Kristallen är också mottagare av ljudet som omvandlas till en bild på en tv-skärm. Samtidigt som undersökningen utförs tolkas bilderna, till skillnad från andra undersökningar där bilderna granskas efteråt.

Ultraljud används ibland som ett komplement till mammografi när man misstänker bröstcancer. Med ultraljudets hjälp kan man skilja på bröstkörtlar, fett och tumörer. Med enbart mammografi kan det vara svårt att hitta tumörer om bröstet är körtelrikt som hos unga kvinnor.

Ultraljud används också vid undersökningar av de inre organen i buken. Ultraljud är mycket användbart vid undersökningar av levern, exempelvis vid frågeställning om eventuell spridning av en tumör dit. Då används ofta ett kontrastmedel som sprutas in i blodbanan. Däremot fungerar ultraljud dåligt i luft och skelett vilket gör att man inte använder det vid undersökning av exempelvis lungor, tarmar eller huvud.

Ultraljud är också till hjälp när cellprover tas från en tumör. Med ultraljud kontrollerar man att spetsen på provtagningsnålen verkligen kommer in i tumören.

Få svar på dina frågor

Har du frågor och funderingar om cancer är du varmt välkommen att kontakta oss på Cancerlinjen, f.d. informations- och stödlinjen. Linjen är bemannad av legitimerad vårdpersonal med lång erfarenhet av cancervård. Ring 020-59 59 59 eller mejla oss genom att klicka här. Samtalen är kostnadsfria. 

Läs mer om Cancerlinjen