Nyheter
Publicerad
1 nov 2016

Rosa Bandets bidrag i kampen mot cancer

Med hjälp av Rosa Bandet-kampanjen har vi sedan 2003 satt fokus på bröstcancer och ökat forskningsfinansieringen, vilket starkt har bidragit till en bred och internationellt framgångsrik bröstcancerforskning i Sverige. 

Klas Kärre, professor och ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd, berättar om några av framstegen. 

– Tack vare grundforskning vet vi i dag så mycket mer om tumörer på molekylär nivå, hur olika de faktiskt är och hur olika de beter sig. Det möjliggör en mer effektiv och individualiserad behandling. Forskningen har också gett oss flera nya läkemedel baserade på antikroppar som lett till att även vissa aggressiva former av bröstcancer kan behandlas framgångsrikt, vilket leder till ökad överlevnad. De kirurgiska metoderna har utvecklats så att det ofta räcker att ta bort en del av bröstet och att bröstet kan rekonstrueras vilket ökar livskvaliteten för många kvinnor.


Klas Kärre, professor och ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd.

Svenska bröstcancerforskare är framgångsrika ur ett internationellt perspektiv, samtidigt är det viktigt att känna till att forskning till sin natur är internationell. Forskningsresultat sprids mellan länder och ofta samarbetar forskargrupper från olika delar av världen. Det gör att genombrott och nya upptäckter ofta görs av flera forskargrupper tillsammans.

Överlevnaden ökar

Tack vare forskningsframsteg har andelen som överlever sin bröstcancer i minst tio år ökat från knappt 60 procent på 1980-talet till över 80 procent i dag. Men även om antalet kvinnor som botas ökar så avlider fortfarande cirka 1 400 kvinnor årligen i spridd bröstcancer i Sverige. 

– Därför måste vi bli ännu bättre på att skräddarsy behandlingsmetoderna, så att rätt patient får rätt behandling. Det ökar chansen till bot och minskar risken för biverkningar. Den historiska satsningen på grundforskning har exempelvis givit upphov till en mängd nya läkemedel, så kallade precisionsläkemedel, som slår direkt på tumören och inte så mycket på de friska cellerna, det minskar biverkningarna, fortsätter Klas.

Tidig upptäckt ökar chans till bot

I Sverige erbjuds alla kvinnor i åldern 40 till 74 år mammografiscreening vilket leder till tidig upptäckt och därmed större möjlighet till bot, och tilläggsbehandlingar efter operation minskar risken för återfall. Det är alltså flera faktorer som leder till ökad överlevnad. 

– Vi kommer få allt mer kunskap som kan leda till tidigare upptäckt av cancer och tidig identifiering av återfall med hjälp av biomarkörer i blod och andra prover. Vi kommer förhoppningsvis också få se en mer effektiv och individualiserad bröstcancerscreening. Det är viktigt för då kan överdiagnostik och överbehandling minska samtidigt som fler aggressiva tumörer hittas i tid, avslutar Klas. 

Om Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj

Cancerfonden driver Rosa Bandet-kampanjen under oktober varje år för att samla in pengar till svensk cancerforskning, sprida kunskap om cancer och arbeta för att påverka politiker i viktiga frågor.

Insamlingen under oktober utgör en stor del av alla de pengar som Cancerfonden varje år delar ut till cancerforskning. Pengarna går till de bästa forskningsprojekten oavsett cancerform. Sedan 2003 har Cancerfonden sammanlagt delat ut drygt 640 miljoner kronor till bröstcancerrelaterad forskning. 
Läs mer

Visa fler