Bli patientrepresentant

När vi beslutar om nya forskningsanslag bedöms ansökningarna av ansedda forskare. För att förbättra och förstärka den här processen vill vi också ha patienters perspektiv.

Vi är en av Sveriges största forskningsfinansiärer av cancerforskning. Varje år får vi in ungefär 700 ansökningar om forskningsmedel och cirka en tredjedel av dem beviljas anslag.

Bedömningsprocessen genomförs av tio prioriteringskommittéer och sex bedömningsgrupper. De har som uppgift att välja ut och fatta beslut om vilka projekt och tjänster som ska finansieras.

Grupperna består av ansedda forskare med lång erfarenhet inom cancerområdet. Vi strävar efter att de här grupperna ska bestå av en blandning av kvinnor och män, olika åldrar och kompetenser samt ha en bred representation av lärosäten. För att ytterligare förbättra och förstärka den här processen vill vi också inkludera cancerpatienters perspektiv i flera av grupperna.

Personer som själva drabbats av cancer, patienter, är en mycket viktig grupp för cancerforskningen och dess framsteg. 

Anmäl ditt intresse

Även om du som är patient inte är vetenskaplig expert har du unik kunskap och erfarenheter som är viktiga att ta in vid planering, bedömning och genomförande av forskningsprojekt.

Laddar formulär

Att vara patientrepresentant

Vi strävar efter ökad insyn och dialog med patienter kring den övergripande processen för vår forskningsfinansiering. Det inkluderar processen kring ansökningar, planering av forskning och principer för bedömning och prioritering.

Du kan vara rådgivande och bidra med expertis som iakttar patientens perspektiv.

Som representant är det viktigt att kunna se helheten i ansökningarna och ha förmågan att sätta sig in i andra patienters och närståendes situation oberoende av diagnos och forskningsområde.

Erfarenhet av att granska vetenskapliga texter eller liknande uppdrag inom forskningsområdet är önskvärt men inte ett krav.

Syftet är inte att representera en organisation eller verksamhet utan uppgiften blir att bedöma patientmedverkan i forskningsansökningar utifrån ett brett perspektiv.

Bedömningsarbetet sker i mindre grupper om minst tre representanter i varje grupp.

Du förväntas läsa mellan 20 och 30 ansökningar under en tre månadersperiod. Ansökningar kan vara skrivna på svenska eller engelska och hur de fördelas inom gruppen går inte att förutse.

Intresseanmälan är inte bindande och hur grupperna utformas beror på hur många som visat intresse. De intresseanmälningar vi får in samlar vi i en namnbank och vi kontaktar de som blir aktuella som patientrepresententanter.

Flera myndigheter och organisationer i Sverige och i omvärlden som finansierar forskning har börjat engagera patienter på olika sätt i sitt arbete vilket är mycket positivt.  

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.