Artiklar
Publicerad
23 feb 2010

Mörk hy kräver och klarar mer sol

Vi behöver UVB-strålningen för att fylla vårt D-vitaminbehov. För den vita befolkningen är 15 minuter per dag i solljuset tillräckligt.

Den mörka befolkningen behöver nio gånger högre uvb-dos än andra för att fylla vitamin D-behovet.

– Personer med mörk eller svart hud som kommer från länder närmare ekvatorn har en mycket sämre produktion av vitamin D här än i sitt forna hemland, säger docent Ann-Marie Wennberg, överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

– Därför måste de vara ute mycket längre tid i solen jämfört med den vita befolkningen för att få i sig D-vitaminer i tillräcklig mängd.

Naturligt uv-skydd

Brist på D-vitamin kan resultera i ömmande ben och, på sikt, benskörhet. Vår hudfärg bestäms av hur pigmentet – melaninet – är förpackat och fördelat i  yttersta hudlagret i hudcellerna (keratinocyterna). Melaninet fungerar som vårt viktigaste uvskydd. I den mörka/svarta huden finns gott om melanin som är jämnt och tjockt förpackat i alla hudcellerna och i alla hudlagren. I den vita huden ligger melaninet inte lika ytligt och är mer ihoppackat och inte så utspritt.

– Den svarta huden är därför ett mycket bättre uv-skydd än den vita och utgör en klart bättre solskyddsfaktor än vit, ju svartare dess bättre, säger Ann-Marie Wennberg.

Ökning av malignt melanom

Förekomsten av tumörsjukdom i huden skiljer sig beroende på hudfärg. När människor i Indien, Sydamerika och Afrika drabbas av cancer är det framför allt malignt melanom det handlar om. Basalcells- och skivepitelcancer är där ovanliga tumörtyper.

Antalet människor som insjuknar i malignt melanom i vit befolkning ökar stadigt. Insjuknandenivån under de senaste 30 åren har däremot varit relativt stabil i svart befolkning inklusive bland asiater. En person på 100 000 i den mörka/svarta befolkningen drabbas av malignt melanom. Jämförande siffror för Sverige var 2008 29,5 män och 25,6 kvinnor per 100 000.

Visa fler