Vad kan jag göra som vän?

Hur ska man närma sig en cancersjuk vän? Hur kan jag hjälpa bäst? Det bästa du kan göra är att visa att du bryr dig. Dra dig inte för att ta kontakt, och var inte rädd att ”störa” den som är sjuk. Tystnaden är ofta värre än för många frågor. Lita på att den som är sjuk själv kan sätta sina gränser.

Hör av dig!

Som vän gör du mest nytta genom att höra av dig. Det viktigaste är att lyssna. Det spelar inte så stor roll vad du säger, men undvik intetsägande fraser som ”Det blir nog bra” eller ”Du ska få se att allt ordnar sig”. Som patient vill man höra sina vänners röster, tala om det vardagliga livet och först och främst bibehålla kontakten med alla nära och kära.

Om den som är sjuk inte själv orkar ta initiativ till kontakt och avvisar besök och telefonsamtal kan säkert någon närstående förmedla en hälsning från dig så att kontakten ändå finns kvar.  Risken finns annars att den som är sjuk tolkar omgivningens tystnad som rädsla och avståndstagande – även om det är tvärtom.
Det kan vara svårt att ta initiativ till kontakt när man är sjuk och trött, men uppskattat när någon annan gör det.

Behövs inte många ord

Det är inte alltid som det behövs så många ord. En kram eller att bara sitta tysta tillsammans kan betyda mycket. Klämkäcka råd, överbeskydd och överdriven vänlighet är inte vad cancerpatienten behöver. Som vän och närstående kan du ge mycket genom att ställa öppna frågor ”Hur har du det?” 
Visa att du orkar lyssna och att du vill ta emot de tankar och känslor som finns. Ifrågasätt inte den sjuks egen upplevelse av sin situation.

Om du känner dig osäker på hur mycket den som är sjuk orkar med kan du fråga: ”Vill du tala om det här – eller ska vi prata om något annat?” Och lägg gärna till frågan: ”Vad vill du att jag ska göra för dig?” Ofta behöver den som är sjuk praktisk hjälp.   

Många gånger kan närstående hjälpa till med allt från att hämta barn till att tvätta fönster  och komma med färdiglagade matlådor.

Ett annat sätt att stödja är att erbjuda sig att följa med på läkarbesök och vid behandlingar.  

Humörsvängningar inte ovanliga

Humörsvängningar är inte ovanliga under cancerbehandlingen. Att pendla mellan hopp och förtvivlan och att ena dagen vara stark och nästa trött och svag hör till bilden. Svängningarna är naturliga reaktioner på en jobbig situation. Det är också vanligt att man blir arg då och då utan att omgivningen ska behöva ta åt sig.

Att gråta gör inte känslorna av sorg och ledsenhet stakare, snarare kan det kännas skönt att "lätta på trycket". Som närstående bör du låta den som är sjuk gråta utan att försöka trösta. Gråten avtar efter en stund och då kan man fortsätta samtalet.