Forskare vill förstå träningens effekter

Kan träning minska risken för återfall i cancer? Tidigare studier pekar på det och sambandet undersöks av forskare i olika länder.

Att träning kan bidra till en förbättrad prognos är egentligen ingen nyhet. Redan 1962 kom den första studien som pekade på att tumörer växer långsammare hos möss som har hjul i sina burar och därför rör sig mycket.

Men det forskarna nu undersöker är det specifika sambandet mellan träning och återfall, överlevnad och risk att drabbas överhuvudtaget. 

– Genom olika modellsystem har vi fått möjlighet att titta på vad det är som gör att cancersjukdomen beter sig annorlunda hos aktiva individer och varför träning verkar minska risken för återfall, berättar Helene Rundqvist, molekylärbiolog och forskare vid Karolinska institutet.

Övervikt, hormoner och immunförsvarets roll

Det vi vet i dag är att övervikt är en riskfaktor för ett flertal cancersjukdomar, framförallt bröstcancer, tjocktarmscancer och livmodercancer.

Att vara fysiskt aktiv är ett bra sätt att bibehålla en hälsosam vikt. Träning är dessutom ett bra sätt att bibehålla en hälsosam vikt.

Träning påverkar även vår hormonfrisättning och sänker nivåerna av till exempel östrogen, insulin och insulinliknande faktorer, som vi vet kan stimulera tillväxten av cancerceller.

Eftersom träning sänker nivåerna av dessa hormoner i blodet tror forskarna att det kan vara en av de bakomliggande mekanismerna bakom lägre risk hos de som är fysiskt aktiva. 

Forskarna undersöker också immunförsvarets roll, det finns forskning som visar att träning aktiverar immunförsvaret.

Ett aktivt immunförsvar som arbetar mot tumören är kopplat till en god prognos och moderna behandlingarna mot cancer handlar om att på olika sätt aktivera immunförsvaret.

Träning under och efter behandling kan ge bättre prognos

Studier från Kanada och Australien visar att gruppen individer som tränade regelbundet under sin cellgiftsbehandling mot bröstcancer generellt hade minskad dödlighet och fick betydligt färre återfall åtta år efter sin diagnos. 

Träningsgruppen hade 16 procent återfall jämfört med kontrollgruppen som hade 22 procent.

Nu arbetar forskarna för att ytterligare studera sambandet mellan träning och cancerspecifik överlevnad. Mer forskning behövs för att ta reda på hur cancerdrabbade bör träna, vilka patienter som har störst vinst av träningen och om träning kan göra behandlingen mer effektiv.

Kanske kan en djupare förståelse för träningseffekterna även hjälpa oss att förutspå risken för återfall? 

Vart kan jag vända mig?

Har du frågor och funderingar om cancer är du varmt välkommen att kontakta oss på Cancerlinjen.

Linjen är bemannad av legitimerad vårdpersonal med lång erfarenhet av cancervård.

Ring 010-199 10 10 eller skicka ett mejl till Cancerlinjen

Tillbaka till sidan Träning och cancer 

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.