Vitaminer kan både hjälpa och stjälpa

Att ta ett vitaminpiller var dag kan skydda mot cancer, visar en ny studie. Men det finns också forskning som tyder på motsatsen, och en allmänt sund livsstil skyddar mycket bättre.

Bakom den nya studien om multivitaminer står forskare vid Harvarduniversitetet i USA. Undersökningen omfattar nästan 15 000 manliga äldre läkare har lottats till att antingen få ett multivitaminpiller dagligen, eller till att få sockerpiller, placebo. Männen följdes i genomsnitt i elva år och under den tiden fick 2 669 män cancer. Risken var 8 procent lägre för dem som ätit vitaminpiller. Skillnaden var statistiskt säkerställd – men inte speciellt stor i absoluta tal: I vitamingruppen insjuknade 17 per 1000 män, i placebogruppen var siffran 18,3.

– Men på 100 000 personer betyder det ändå 130 män – och varje sparat cancerfall är förstås viktigt, säger Alicja Wolk, professor vid Karolinska Institutet och expert på kost och cancer.

Hon tycker att studien är intressant och välgjord, och den är publicerad i den välrenommerade tidskriften Jama. Men samtidigt finns inga enkla svar om vitaminer och cancer.

Den aktuella studien är gjord på män som är äldre än 50 år, och det är inte säkert att resultaten gäller för kvinnor och yngre personer. Tidigare forskning har också visat motstridiga resultat. En studie som Alicja Wolk var med om att publicera 2010 visade till exempel att kvinnor som åt multivitaminer tvärtom hade högre risk för bröstcancer.

I den nya studien fick männen ett piller med ett 30-tal olika vitaminer och mineraler, i låga doser som täcker dagsbehovet. I högre doser har vitaminer däremot tidigare kunnat visa sig öka cancerrisken, framförallt bland rökare.

– Om du frågar mig om jag skulle rekommendera multivitaminer som cancerprevention, så finns inget enkelt svar. Det är inte farligt med vitaminer i låg dos, men en hälsosam livsstil utan rökning, där man är fysiskt aktiv, äter varierat och håller normal vikt har mycket större effekt. Då kan risken för cancer minska med upp till 50 procent, säger Alicja Wolk.

I studien från Harvard sågs ingen statistiskt säkerställd effekt på dödlighet i cancer eller minskad risk för specifika cancerformer som prostatacancer. Det behöver dock inte betyda att risken inte påverkas, utan kan bero på att patientgrupperna var för små eller att de inte följdes tillräckligt länge.