Så kan du minska risken – våra råd

Drygt 16 000 cancerfall i Sverige kan årligen förebyggas med hälsosamma levnadsvanor. Här är våra råd om vad du själv kan göra för att minska risken att drabbas av cancer.

Vad vi äter och dricker, hur vi rör på oss och om vi röker eller inte har stor betydelse för vår hälsa på kort och på lång sikt. 

Det finns inga garantier för att inte drabbas även om vi lever hälsosamt, men genom att göra förändringar i rätt riktning minskar risken avsevärt. Varje liten förändring i rätt riktning räknas. 

Lättläst

1.

 Att inte röka är viktigt

Rökning är den enskilt största påverkbara orsaken till cancer. Att inte röka är därför det bästa sättet att minska sin risk för att få cancer. Det är aldrig för sent att sluta.

Läs mer om rökning

2.

Håll en hälsosam vikt

Övervikt och fetma är kopplat till ökad risk för minst tolv olika cancerformer och är den näst största påverkbara orsaken till cancer.

Läs mer om övervikt och fetma

3.

Ät hälsosamt och lagom mycket

Hälsosamma matvanor minskar risken för cancer och andra vanliga sjukdomar och tillstånd som hjärt- och kärlsjukdom, diabetes samt övervikt och fetma.

Läs mer om matvanor

4.

Rör på dig varje dag

Fysisk aktivitet skyddar i sig mot flertalet cancerformer och skyddar också mot viktuppgång och hjälper dig att hålla en hälsosam vikt.

Läs mer om fysisk aktivitet

5.

Avstå alkohol eller drick måttligt

Alkohol ökar risken för flera olika cancerformer. Det finns ingen säker alkoholkonsumtion med avseende på cancerrisk. Ju högre intag, desto större är risken. För att minska risken att drabbas av cancer är det bäst att inte dricka alkohol alls.

Läs mer om alkohol

6.

Skydda huden mot solen och sök skugga

Den viktigaste strålkällan som kan orsaka cancer är solen. Det är extra viktigt att skydda barn eftersom deras hudceller är särskilt känsliga. 

Läs mer om solen

Källor

International Agency for Research on Cancer

International Agency for Research on Cancer är Världshälsoorganisationens organ som utför och samordnar forskning för att bekämpa cancer.

World Cancer Research Fund 

World Cancer Research Fund är en icke vinstdrivande organisation som bland annat finansierar forskning om levnadsvanor och cancerrisk och analyserar vetenskapliga data om hur kost, fysisk aktivitet och kroppsvikt påverkar cancerrisken.


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.