Minska risken för cancer

En tredjedel av all cancer kan förebyggas genom hälsosamma levnadsvanor.

En tredjedel av all cancer kan förebyggas genom hälsosamma levnadsvanor.

Höj pulsen

Det är vetenskapligt bevisat att fysisk aktivitet minskar risken att drabbas av cancer. Men vad definieras som fysisk aktivitet och hur påverkar det kroppen?

Mer om fysisk aktivitet

Våra råd för att minska risken

Minst 30 procent av all cancer kan förebyggas med hälsosamma levnadsvanor. Här är våra råd om vad du själv kan göra för att minska risken att drabbas av cancer.

Läs våra råd

Cancerfonden anser

För att minska antalet cancerfall behövs en kraftfull och effektiv preventionspolitik. Vårt intressepolitiska program beskriver de viktigaste ställningstagandena och förslag.

Arbetsmiljö och omgivning

Det är inte bara våra levnadsvanor som utgör en påverkbar cancerrisk. Även inre och yttre miljö kan i form av radon, strålning och partiklar innebära en ökad risk för cancer.

Påverkan från miljön


Källor

Våra råd baseras på forskning som har samlats in av International Agency for Research on Cancer och World Cancer Research Fund.

International Agency for Research on Cancer

International Agency for Research on Cancer är Världshälsoorganisationens organ som utför och samordnar forskning för att bekämpa cancer.

World Cancer Research Fund 

World Cancer Research Fund är en icke vinstdrivande organisation som bland annat finansierar forskning om levnadsvanor och cancerrisk och analyserar vetenskapliga data om hur kost, fysisk aktivitet och kroppsvikt påverkar cancerrisken.