Livsstil

Goda vanor kan minska risken

En tredjedel av all cancer kan förebyggas genom hälsosamma levnadsvanor. Genom att inte röka, undvika solen mitt på dagen, avstå alkohol eller dricka måttligt, vardagsmotionera och äta hälsosamt minskar risken att drabbas.


Cancerfonden anser

För att på allvar kunna vända trenden med ökande antal cancerfall behövs en kraftfull och effektiv preventionspolitik. Cancerfondens intressepolitiska program beskriver våra viktigaste ställningstaganden och förslag.