Livsstil

Goda vanor kan minska risken

En tredjedel av all cancer kan förebyggas genom hälsosamma levnadsvanor. Genom att inte röka, undvika solen mitt på dagen, avstå alkohol eller dricka måttligt, vardagsmotionera och äta hälsosamt minskar risken att drabbas.

Rotfrukter ligger bredvid en skärbräda

Kost och cancer – hur hänger det ihop?

Välkommen på kunskapsseminarium där vi tar ett helhetsgrepp om ämnet kost och cancer. Tillsammans med Dietisternas riksförbund arrangerar vi seminariet i fem olika städer runtom i Sverige.

Läs mer och anmäl dig här 


Cancerfonden anser

För att på allvar kunna vända trenden med ökande antal cancerfall behövs en kraftfull och effektiv preventionspolitik. Cancerfondens intressepolitiska program beskriver våra viktigaste ställningstaganden och förslag.