Artiklar
Publicerad
20 feb 2014

Här kan du som närstående få hjälp

Några tips om vart du som närstående kan vända dig för att hämta stöd.

Det finns ingen lag i Sverige som säger att anhöriga/närstående till svårt sjuka har rätt till psykosocialt stöd, trots att man vet att det i många fall skulle kunna förebygga framtida problem i form av bland annat depressioner.

Som närstående kan man börja med att vända sig till den vårdinstans som den sjuke är ansluten till och fråga om det finns någon form av samtalsstöd, anhöriggrupp eller liknande. Man kan också be om hjälp med att få kontakt med kurator eller psykolog.

Många patientföreningar anordnar regelbundna anhörigträffar och på internet kan man hitta olika former av nätverk och informationskanaler som till exempel:

Nationellt kompetenscentrum för anhöriga

– en samarbetsresurs för att utveckla framtidens anhörigstöd.

www.anhoriga.se

Anhörigas Riksförbund

– en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som stödjer anhöriga och anhörigvårdare.

www.ahrisverige.se

AHR består av lokala anhörigföreningar, andra stödjande organisationer och föreningar samt enskilda medlemmar. AHR har bland annat givit ut en anhörighandbok.

Gapet

– anhörigas mötesplats på nätet.

www.gapet.se

Utöver erfarenhetsutbyte med andra i liknande situation får man som anhörig information, råd och stöd via kontaktpersoner från kommun och landsting på en tid och plats som passar den anhörige.

Randiga huset för kunskap om sorg

www.randigahuset.se

Ett nationellt kompetens- och resurscentrum med verksamhet på olika håll i landet för barn, unga och vuxna som förlorat en familjemedlem eller annan närstående. De vänder sig även till den som har en anhörig som lider av en dödlig sjukdom.

Församlingen

Ofta kan man vända sig till den församling man tillhör. Där finns personal som inte räds de existentiella frågorna. De erbjuder ofta kostnadsfria samtal när man behöver avlastning.

Cancerfondens Informations- och stödlinje

Vänd dig till Cancerfondens informations- och stödlinje med dina frågor och funderingar kring cancer.

Telefon: 020-59 59 59

Du får svar i telefon helgfri måndag-fredag klockan 9–13. Samtalet är kostnadsfritt.

Det går också bra att mejla till: infostodlinjen@cancerfonden.se eller skicka ett brev till
Cancerfondens informations- och stödlinje, 101 55 Stockholm.

Text: Evelyn Pesikan
Ur Rädda Livet nr 1, 2014

Visa fler