Forskning är lösningen

Vi befinner oss mitt i en pandemi och nu måste vi alla hjälpas åt att minska smittspridningen. Men på längre sikt är det forskning som kommer att rädda liv. Cancerforskning och coronaforskning kan befrukta varandra på många sätt.

man
Klas Kärre, ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd. Foto: Andrea Björsell.

– Det är viktigt att vi behåller ett större perspektiv när vi ser på den situation som världen nu befinner sig i. Coronapandemin är allvarlig och nu måste vi värna om varandra och människor i riskgrupperna, bland annat cancerpatienter. Men när coronakrisen har lagt sig ska vi fortfarande besegra cancer.

– Vi får inte glömma bort att det dör fler än 20 000 personer av cancer varje år i Sverige, säger Klas Kärre, ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd.

I vissa fall har personer med cancer större risk att bli allvarligt sjuka om de får en covid 19-infektion. Det gäller till exempel de som har nedsatt immunförsvar som följd av en cancerbehandling.

Hur cancer och coronavirus samspelar är en fråga som forskning kommer att hjälpa till att besvara.

Cancerforskning en kunskapsbas

Redan nu finns många beröringspunkter mellan cancerforskning och coronaforskning. En stor del av cancerforskningen har under senare år varit inriktad på frågor om kroppens immunförsvar, så kallad immunologi.

Det har gett stora mängder viktig grundkunskap om immunsystemet som kommer till användning nu i forskningen om covid-19.

Många cancerforskare arbetar också med grundläggande forskning kring virus och cellbiologi och det är andra fält som är viktiga för att förstå hur infektioner påverkar kroppen. Grundforskning om vaccin eller antivirusläkemedel kan samtidigt ta både cancerforskning och coronaforskning framåt.

Epidemiologisk forskning handlar om hur miljö och levnadsvanor påverkar hälsa och mycket cancerforskning ägnas åt detta. I coronakrisens spår har epidemiologi nästan blivit ett begrepp i folkmun.

Det är alltså inte alls omöjligt att den cancerforskning som Cancerfonden finansierar kommer att hjälpa till att lösa de problem vi står inför nu.

– Det är alltså inte alls omöjligt att den cancerforskning som Cancerfonden finansierar kommer att hjälpa till att lösa de problem vi står inför nu. Men det kan också utvecklas helt nya projekt som direkt riktar in sig på exempelvis den allmänna infektionskänslighet som uppkommer i samband med cancerbehandling. Det bygger på att någon forskare får en god idé.

– Jag är nästan säker på att vi kommer att få ansökningar om stöd från forskare som på något sätt handlar om corona i samband med cancer framöver.

Forskning grunden för samhället

Cancerfonden har under lång tid bidragit till att bygga upp kapaciteten för forskning på universitet och högskolor i Sverige. Det innebär att det nu finns stark forskning på plats inom områden som kan bidra till att bekämpa det nya coronaviruset.

– Gåvor till Cancerfonden används till stor del i grundforskningen om cancer och sådan grundforskning kommer till nytta även inom andra forskningsfält. Resultat från cancerforskning kommer därför att bidra till forskningen om covid-19.

Arbetet strävar fortsatt framåt

I det korta perspektivet finns det en risk att cancerforskningen bromsar in en aning, tror Klas Kärre. Forskare som också arbetar i vården har en väldigt intensiv period just nu. Universitetsforskare som forskar i ämnen som ligger nära både cancer och corona kanske behöver prioritera delarna som handlar om viruset nu.

Forskning är den långsiktiga lösningen på problemen, både för cancer och coronavirus.

Men det gäller att komma ihåg att forskning är en långsiktig verksamhet, där pusselbit läggs till pusselbit innan de stora framstegen görs. Det är därför oerhört viktigt att fortsätta det strävsamma forskningsarbetet framåt.

– Nu gäller det att begränsa smittspridningen av covid-19, men i det långa loppet kan vi inte hålla skolor, arbetsplatser och hela länder nedstängda. Forskning är den långsiktiga lösningen på problemen, både för cancer och coronavirus, säger Klas Kärre.

Stor insats bygger på tidigare arbete

Och även om det ibland kan kännas som det tar lång tid för forskning att ge resultat pekar han på hur fort det ändå har gått just i fallet med covid-19.

– Det här viruset hörde vi först talas om hösten 2019 och bara några månader senare fanns det cirka 3000 vetenskapliga artiklar publicerade om det. Det är en enorm forskningsinsats som har gjorts och enormt stor kommunikation som pågår mellan forskare.

– Med de forskningsmetoder vi har nu har det gått jättesnabbt att fånga upp viruset och lära oss om hur det ser ut och fungerar. Hade covid-19 kommit för 15-20 år sedan hade det varit en betydligt större katastrof än det är nu. Det är tack vare forskning under många års tid som har lagt grunden för vad vi kan göra idag.


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.