Söka pengar från Cancerfonden

Vi finansierar forskare inom till exempel medicin, vårdvetenskap och folkhälsovetenskap. Vi ger också ekonomiskt stöd till vårdpersonal inom cancerområdet. Privatpersoner kan inte söka pengar från oss, men här har vi listat andra organisationer som privatpersoner kan söka bidrag från. 

För forskare

Vi finansierar svensk cancerforskning och stödjer de projekt som har störst chans att lyckas. Forskare kan söka anslag till tex forskningsprojekt och tjänster i huvudsak två tillfällen om året, på våren och på hösten. 

Ansök som forskare

För vårdpersonal

För att stimulera och öka kompetensen hos vårdpersonal och genom det höja cancervårdens kvalitet erbjuder vi ekonomiskt stöd till vårdpersonal inom cancerområdet. Målet är att förbättra cancerpatienters vårdsituation.

Ansök som vårdpersonal

För privatpersoner

Privatpersoner kan inte söka pengar från oss, men här har vi listat andra organisationer som det går att söka bidrag från. 


Cancerhjälpen

Vem får söka?

Cancerdrabbade vuxna och barn. 

Vad går det att söka för?

 • Ekonomisk hjälp till ökade omkostnader i samband med cancersjukdom
 • Alternativmedicin och behandling
 • Rekreationspaket
 • Olika former av terapi
 • Special-BH
 • Rehabilitering
 • Tryckavlastande madrass
 • Hospicevistelse

Kontakt

Webb: cancerhjalpen.se
Mejl: info@cancerhjalpen.se   
Tel: 08-6124242

Maxbelopp för ansökan är 5 000 kronor.


Cancer- och allergifonden 

Vem får söka?

Cancerdrabbade och eller allergidrabbade som är bosatta i Sverige. Årsinkomsten får max vara 420 000 kronor för makar, 200 000 kronor för ensamstående. Avdrag vid minderåriga barn.

Vad går det att söka för?

 • Viss komplementär vård
 • Komplementära mediciner
 • Rehabiliteringshem inom Sverige
 • Vissa hjälpmedel till hemmet
 • Sysselsättningsmaterial till minderåriga barn
 • Hyra av stuga i Sverige
 • Peruk och special-BH
 • Rehabilitering med behandlande syfte

Kontakt

Webb: cancerochallergifonden.se
Mejl: info@cancerochallergifonden.se
Tel: 08-345990

Maxbelopp för ansökan är 10 000 kronor.


CancerRehabFonden

Vem får söka?

Vuxna cancerdrabbade och barnfamiljer med cancerdrabbat barn.

Vad går det att söka för?

 • Vuxna kan söka stöd i form av veckolång vistelse på ett rehabiliteringsprogram.
 • Barnfamiljer kan söka stöd i form av "återhämtningsresa" för familj med cancerdrabbat barn.

Kontakt

Webb: cancerrehabfonden.se
Mejl: info@cancerrehabfonden.se 
Tel: 08-522 001 00

Maxbelopp för ansökan är den summa som bekostar rehabiliteringen eller resan.


Fredrika-Bremer-Förbundets förvaltade stiftelser

Vem får söka?

Behövande kvinnor.

Vad går det att söka för? 

Vård och rekreation.

Kontakt

Webb: fredrikabremer.se
Mejl: info@fredrikabremer.se 
Tel: 08-644 32 60

Maxbelopp för ansökan är 5 000 - 10 000 kronor.


Föreningen för Välgörenhetens ordnande (FOV)

Vem får söka?

Ekonomiskt behövande enskilda personer så som ensamstående föräldrar, långtidssjuka och ålderspensionärer.

Vad går det att söka för?

 • Tandvård
 • Gasögon
 • Barnens behov
 • Rekreation
 • Tillfälligt bidrag till löpande utgifter
 • I vissa fall kan du på grund av hälsoskäl också söka bidrag till rekreation i varmare klimat i Europa. 

Kontakt

Webb: foreningenfvo.se
Tel: 08-200340


Sveriges Cancersjukas Riksförbund

Vem får söka?

Cancerdrabbad. Inkomstgräns för makar är 400 000 kronor brutto och 250 000 kronor för ensamstående person. 

Vad går det att söka för?

 • Fördyrade omkostnader i samband med sjukdom
 • Rekreationsbidrag för exemplevis rehabiliteringsresa, alternativa behandlingar eller något annat du kan tänkas behöva.

Kontakt

Webb: cancersjukasriks.se  
Mejl: info@cancersjukasriks.se 
Tel: 08-31 82 05

Maxbelopp för ansökan är 5 000 kronor.

Tjänst för att hitta rätt stipendium

Det finns många olika stipendier att söka som privatperson, och för att hitta rätt kan till exempel Global Grant hjälpa dig.

Läser mer om deras verksamhet på deras hemsida globalgrant.com