Söka pengar från Cancerfonden

Vi finansierar forskare inom till exempel medicin, vårdvetenskap och folkhälsovetenskap. Vi ger också ekonomiskt stöd till vårdpersonal inom cancerområdet. Privatpersoner kan inte söka pengar från oss, men här har vi listat andra organisationer som privatpersoner kan söka bidrag från. 

För forskare

Vi finansierar svensk cancerforskning och stödjer de projekt som har störst chans att lyckas. Forskare kan söka anslag till tex forskningsprojekt och tjänster i huvudsak två tillfällen om året, på våren och på hösten. 

Ansök som forskare

För vårdpersonal

För att stimulera och öka kompetensen hos vårdpersonal och genom det höja cancervårdens kvalitet erbjuder vi ekonomiskt stöd till vårdpersonal inom cancerområdet. Målet är att förbättra cancerpatienters vårdsituation.

Ansök som vårdpersonal

För privatpersoner

Privatpersoner kan inte söka pengar från oss, men här har vi listat andra organisationer som det går att söka bidrag från. 

Cancer- och allergifonden 

Vem får söka?

Ekonomiskt utsatta cancer- och/eller allergidrabbade personer som är folkbokförda i Sverige kan ansöka om ekonomiskt bidrag.

Vad går det att söka för?

 • Ersättning för frikort och högkostnadsskydd när beloppet har nåtts
 • En del former av komplementär vård
 • Peruk och special-bh
 • Näringsdrycker och kosttillskott
 • Andra sjukdomsrelaterade kostnader som till exempel rehabilitering med behandlande syfte eller hyra av stuga eller liknande inom Sverige
 • En del hjälpmedel i hemmet, framför allt för allergisjuka, i form av allergidammsugare, kvalsterskydd, tvättmaskin.

Kontakt

Webb: cancerochallergifonden.se
Mejl: bidrag@cancerochallergifonden.se
Tel: 08-345990

Maxbelopp för ansökan är 10 000 kronor.


CancerRehabFonden

Vem får söka?

Vuxna cancerdrabbade som är färdigbehandlade.

Vad går det att söka för?

Vuxna kan söka stöd i form av veckolång vistelse på ett rehabiliteringsprogram.

Kontakt

Webb: cancerrehabfonden.se
Mejl: info@cancerrehabfonden.se 
Tel: 08-522 001 00


Fredrika-Bremer-Förbundets förvaltade stiftelser

Vem får söka?

Förmedlas i samband med aktuella utlysningar.

Vad går det att söka för? 

Förmedlas i samband med aktuella utlysningar.

Kontakt

Webb: fredrikabremer.se
Mejl: info@fredrikabremer.se 


Föreningen för Välgörenhetens ordnande (FOV)

Vem får söka?

Tillfälligt ekonomiskt behövande enskilda personer.

Vad går det att söka för?

 • Tandvård
 • Gasögon
 • Rekreation
 • Hushållsutrustning
 • Fritidsaktiviteter
 • Tillfällig ekonomisk förstärkning
 • Övriga behov

Kontakt

Webb: foreningenfvo.se
Tel: 08-411 33 31


Sveriges Cancersjukas Riksförbund

Vem får söka?

Cancerdrabbade.

Vad går det att söka för?

Ekonomiskt bidrag eller rekreation.

Kontakt

Webb: sverigescancersjukasriks.se
Mejl: info@cancersjukasriks.se
Tel: 08-31 82 05

Tjänst för att hitta rätt stipendium

Det finns många olika stipendier att söka som privatperson, och för att hitta rätt kan till exempel Global Grant hjälpa dig.

Läser mer om deras verksamhet på deras hemsida globalgrant.com


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.