Söka cancervård utomlands

Ibland vill den som är cancersjuk åka utomlands för att få vård. I vissa speciella fall kan landstinget/regionen där man bor, eller staten betala kostnaderna för utlandsvård.

Det kan vara så att man tycker att en viss klinik eller behandlingsmetod i ett annat land verkar bättre än den vård som ges hemma.

Ett annat skäl för att söka vård utomlands kan vara att väntetiden för den behandling patienten behöver är kortare i det andra landet.

Fyra vägar till vård utanför Sverige

Det finns fyra vägar att gå för dig som vill ha samhällets hjälp att bekosta vård utanför Sveriges gränser:

  1. Ditt landsting/din region remitterar dig till vård utomlands.
  2. Du söker och får förhandstillstånd för vård i ett annat EES-land eller Schweiz av Försäkringskassan och staten betalar vårdkostnaden.
  3. Du söker och får ett förhandsbesked för vård i ett annat EES-land. Du måste betala för vården själv men kan få ersättning i efterhand om du uppfyller kraven. Det går även bra att skicka in en obetald faktura. Observera att ersättning inte lämnas för eventuella försenings- och påminnelseavgifter. Du kan inte få förhandsbesked från Schweiz.
  4. Du söker vård i ett annat land på eget initiativ och ansöker i efterhand hos Försäkringskassan om ersättning för vårdkostnaden. Om reglerna är uppfyllda betalar staten vårdkostnaden.

Läs mer hos Försäkringskassan


Leva med cancer

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.