Söka cancervård utomlands

Ibland vill den som är cancersjuk åka utomlands för att få vård. I vissa speciella fall kan landstinget/regionen där man bor, eller staten betala kostnaderna för utlandsvård.

Det kan vara så att man tycker att en viss klinik eller behandlingsmetod i ett annat land verkar bättre än den vård som ges hemma.

Ett annat skäl för att söka vård utomlands kan vara att väntetiden för den behandling patienten behöver är kortare i det andra landet.

Fyra vägar till vård utanför Sverige

Det finns fyra vägar att gå för dig som vill ha samhällets hjälp att bekosta vård utanför Sveriges gränser:

  1. Ditt landsting/din region remitterar dig till vård utomlands.
  2. Du söker och får förhandstillstånd för vård i ett annat EES-land eller Schweiz av Försäkringskassan och staten betalar vårdkostnaden.
  3. Du söker och får ett förhandsbesked för vård i ett annat EES-land. Du måste betala för vården själv men kan få ersättning i efterhand om du uppfyller kraven. Det går även bra att skicka in en obetald faktura. Observera att ersättning inte lämnas för eventuella försenings- och påminnelseavgifter. Du kan inte få förhandsbesked från Schweiz.
  4. Du söker vård i ett annat land på eget initiativ och ansöker i efterhand hos Försäkringskassan om ersättning för vårdkostnaden. Om reglerna är uppfyllda betalar staten vårdkostnaden.

Läs mer hos Försäkringskassan


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.