Utbildning till stödpersoner

Är du engagerad som stödperson i en patientförening? Då kan du få utbildning av Cancerlinjen! Vi erbjuder gratis utbildning som höjer din kunskap om cancer, om hur man kan stötta och coacha i möten med de som har drabbats av cancer på något sätt.

Vi ser att det finns behov och efterfrågan av kunskap kring samtal och stöd. Cancerlinjens personal arbetar dagligen med just det här och har lång erfarenhet och kunskap inom området.

Vi erbjuder därför en utbildning till stödpersoner hos patientföreningar med tydligt uppdrag att stötta människor som är drabbade av cancer på olika sätt. Utbildningen är helt kostnadsfri.

Cancerlinjen
Utbildningen hålls av sjuksköterskor från Cancerlinjen. Foto: Sanna Percivall

Vad innebär utbildningen?

Syftet med utbildningen är att du ska få ökad kunskap om cancer, förståelse för reaktioner som kan uppstå vid cancerbesked eller genom sjukdomen och verktyg i mötet med drabbade.

Du får kunskap om hur du kan föra samtal utifrån ett stödjande och coachande perspektiv och verktyg att använda i mötet med de som har drabbats men också verktyg att ta hand om dig själv som stödjande person.

Under utbildningen får du också möjlighet att dela dina erfarenheter av att stödja människor med andra.

Utbildningen bygger på ett aktivt deltagande från de medverkande och består av både föreläsningar, reflektioner och övningar.

Vi kan hålla utbildningen på Cancerfondens kontor i Stockholm, hos er eller digitalt.

Utbildningen är ungefär 4 timmar och hålls vid ett tillfälle.

Att boka in utbildningen

Vill du eller din förening boka in en utbildning med oss är du varmt välkommen att mejla oss på Cancerlinjen. 

Mejla oss för att boka

Erfarenheter från tidigare deltagare

Utbildningarna har varit väldigt uppskattade och vi har haft många nöjda deltagare.

En stor del av den positiva återkoppling vi har fått har handlat om att deltagarna ha fått med sig viktiga verktyg och konkreta tips.

Andra har lyft att det är värdefullt med andras erfarenheter, att få nätverka och få en översikt kring hur man kan tänka kring stödrollen.

Vi har lärt oss att det är viktigt att respektera olika faser, att ha personen i fokus och inte ha färdiga svar. 

Har du frågor eller funderingar?

Hör gärna av dig till oss om du har frågor om utbildningen eller vill boka in er på en utbildning. Du når oss på stodpersonsutbildning@cancerfonden.se