Vi erbjuder samtalsstöd

En viktig roll för Cancerfonden är att erbjuda stöd och information om cancer. Vi vänder oss framför allt till patienter och närstående. Vi lämnar inte medicinska råd, men är tillgängliga på ett sätt som sjukvården inte alltid kan vara.

Vi erbjuder en rad olika kanaler för dem som vill ha stöd eller information från oss. Vår webbplats är innehållsrik med allt ifrån information om symptom och diagnoser till behandlingar och hur det kan vara att leva med cancer.

Mycket information finns också tillgänglig på olika plattformar i sociala medier.

Läs mer om symtom, diagnoser och behandling

Ett komplement till vården

Cancerlinjen är öppen varje vardag och tar emot frågor och funderingar via telefon eller mejl. I samband med större event och kampanjer, då det kan väckas många frågor, finns Cancerlinjen också tillgängliga via chatt.

Under 2019 ökade trafiken till våra informationssidor på webbplatsen med 48 procent.

Många som insjuknar i cancer, eller drabbas av cancer i sin närhet, behöver någon som lyssnar. De har frågor och funderingar som sjukvården inte alltid hinner med.

Cancerlinjen kan också vara ett alternativ för patienter och närstående som inte känner sig bekväma med att ställa obekväma eller intima frågor till sin läkare. Då kan kontakten med oss vara trygg eftersom man alltid har rätt att vara anonym när man talar med oss.

Svarar på frågor och ger stöd 

Alla som jobbar på Cancerlinjen är legitimerad sjukvårdspersonal med erfarenhet av arbete inom cancervården, vilket gör att de har rätt kompetens för att besvara frågor och ge stöd vid oro.

Medarbetarna har också möjlighet till kompetensutveckling, utbildning och handledning i arbetet. Under 2019 har vi bemannat Cancerlinjen med sex personer och tillsammans har de tagit emot totalt 8554 personliga telefonsamtal, mejl eller chatt-kontakter.

Kvinna bakifrån med hörlurar framför dator.
Cancerlinjen är bemannad av legitimerad vårdpersonal med lång erfarenhet av cancervård. Foto: Mats Lundqvist

Under året har Cancerlinjen lanserat den slutna stödgruppen Tillsammans på Facebook. I den gruppen kan de med cancerdiagnos och deras närstående berätta om sina egna erfarenheter och ge stöd till andra som drabbats.

Cancerlinjen modererar gruppen, besvarar konkreta frågor och kommer med klargörande besked i vissa diskussioner.

Samarbetar med patientföreningar 

En annan viktig stödfunktion grundar sig på vårt omfattande samarbete med ett tjugotal patientföreningar. Dessa föreningar arbetar ideellt och utgör viktiga samarbetspartners för Cancerfonden.

Alla arbetar vi för att lyfta och öka medvetenheten kring cancerfrågan för patienter, närstående och samhället i stort.

Ideella organisationer verksamma inom cancerområdet kan ansöka om organisationsstöd eller etableringsstöd från oss. Utöver vårt ekonomiska stöd arrangerar vi kostnadsfria nätverksträffar och utbildningar.

Erbjuder informationsbroschyrer 

De erbjuds också stödpersonsutbildning som ökar deras möjligheter att stödja personer som är drabbade av cancer. Under 2019 delade vi ut 7 770 000 kronor i organisationsstöd och 100 000 kronor i etableringsstöd.

Vår kompetens inom området har gjort att vårt informationsmaterial också är efterfrågat inom sjukvården. Vi erbjuder idag informationsbroschyrer om sjukdomar, behandlingar samt olika psykosociala frågor.

Dessa broschyrer kan beställas kostnadsfritt från vår webbplats, och det är framför allt inom vården som man utnyttjar denna möjlighet.

Läs mer i Effektrapporten

Här finns Cancerfondens Effektrapport 2019 att ladda ner i sin helhet som pdf-format. 

Ladda ner och läs online