Vi lämnar ingen i sticket

Vaccinera dig mot HPV gratis! Tillsammans kan vi utrota livmoderhalscancer för all framtid.

Vaccinera dig mot HPV gratis! Tillsammans kan vi utrota livmoderhalscancer för all framtid.

Hej tjej i Värmland! Du som är född mellan 1994 och 1999 erbjuds just nu gratis HPV-vaccin. När du vaccinerar dig skyddar du dig själv mot livmoderhalscancer. 

Tjej med plåster på armen efter vaccin
Livmoderhalscancer drabbar fler än 500 kvinnor varje år. Men, en framtid utan livmoderhalscancer är möjlig. Vi kan nå dit tillsammans. Vaccinera dig idag. 

Vaccinera dig även om du har vaccinerats förut

Det är viktigt att du vaccinerar dig även om du fått vaccin mot HPV förut. Vaccinet som används nu (Gardasil9) ger ett bättre skydd än det som användes tidigare. 

Studier visar att det är säkert att ta det nya vaccinet även om du har tagit det som användes tidigare (Gardasil4).

Sverige kan bli först i världen med att utrota livmoderhalscancer. Men tiden är knapp om vi ska nå målet. Din insats behövs nu.

Du blir kallad till en tid

Du har fått eller kommer få en kallelse med ett erbjudande. Brevet innehåller kallelse till den vanliga screeningen för livmoderhalscancer, gynekologisk cellprovtagning, med ett erbjudande om vaccination och HPV-prov.

Om du inte kallas till ordinarie screening/cellprov under 2023-2024 kommer du att få en inbjudan till vaccination via 1177. Vid vaccinationstillfället får du också ta ett självprov för HPV.

När du har fått din kallelse behöver du tacka ja genom att gå in på
varmland.hpvelimination.se

Har du inte det juridiska könet kvinna men har en livmoderhals kan också få vaccination men får själv kontakta expeditionen för gynekologiska cellprovskontroll för tidsbokning via tel: 010-831 67 95.

Mottagningar i Värmland där vaccination sker

Barnmorskemottagningen Kronoparken
Karlstad
Sommargatan 110

Barnmorskemottagningen centrala Karlstad
Karlstad
Kolvgatan 1A

Barnmorskemottagningen vårdcentralen Forshaga
Forshaga
Järnvägsgatan 27

Barnmorskemottagningen vårdcentralen Kil
Kil
Hälsostigen 1

Barnmorskemottagningen vårdcentralen Molkom
Molkom
Skolgatan 3A

Barnmorskemottagningen vårdcentralen Rud
Karlstad
Rudstorget 5

Barnmorskemottagningen vårdcentralen Hagfors 
Ekshärad
Sjukhusvägen 22

Barnmorskemottagningen vårdcentralen Munkfors
Munkfors
Tallåsvägen 6

Barnmorskemottagningen vårdcentralen Sunne
Sunne
Åmbergsvägen 12

Barnmorskemottagningen vårdcentralen Torsby
Torsby
Familjecentralen Lasarettvägen 8

Barnmorskemottagningen vårdcentralen Grums
Grums
Sveagatan 61

Barnmorskemottagningen Mörmo gård 
Skogshäll
Mörmovägen 45

Barnmorskemottagningen Västerstrand
Karlstad
Våxnäs Torg 4

Barnmorskemottagningen vårdcentralen Eda
Eda
Petersborgsvägen 1

Barnmorskemottagningen vårdcentralen Säffle Nysäter
Säffle
Familjecentralen Plan 5 Sundsgatan 1

Barnmorskemottagningen vårdcentralen Årjäng
Årjäng
Järnvägsgatan 6

Barnmorskemottagningen vårdcentralen Filipstad
Filipstad
Vikhyttegatan 14

Barnmorskemottagningen vårdcentralen Storfors
Storfors
Hammargatan 3

Barnmorskemottagningen familjecentralen Källan
Kristinehamn
Assemblegatan 1

Barnmorskemottagningen Åttkanten
Karlstad
S:a Kyrkogatan 11

Barnmorskemottagningen Kasernhöjden
Karlstad
Infanterigatan 35

Barnmorskemottagningen Capio Vålberg
Vålberg
Brattgårdsgatan 36

Person med livmoderhals utan kvinnligt juridiskt kön- kontakta expeditionen för gynekologisk cellprovskontroll för tidsbokning.

Tel 010-8316795

Mer info hos 1177

Så går det till

Du får vaccinet via ett sprutstick i överarmen.

De vanligaste biverkningarna är att man kan bli öm där sprutan ges. Man kan också få en rodnad eller bli lite svullen på samma ställe. 

Du vaccineras antingen vid din vanliga screeningtid för gynekologiskt cellprov eller får ett självtest för HPV att använda efteråt. HPV-testet behövs för att kolla om du har en HPV-infektion i kroppen som behöver följas upp.

Ett säkert vaccin

Mer än 100 miljoner doser av vaccinet har getts världen över och det har granskats noggrant i kliniska prövningar.

I studierna har man undersökt svåra biverkningar, som allvarliga skador och sjukdomar, och det finns inga bevis för sådana biverkningar.

Två tjejer och en hund
Tillsammans kan vi utrota livmoderhalscancer. Foto: Sanna Percivall

Så här många har redan vaccinerat sig i Värmland

För att kunna utrota livmoderhalscancer måste 70 procent ha vaccinerat sig innan året är slut. Så här många mellan 1994 och 1999 har redan HPV-vaccinerat sig i Värmland. Nu är det din tur!

Frågor och svar om HPV-vaccin

Vem vaccineras kostnadsfritt?

Vaccin mot HPV ingår i barnvaccinationsprogrammet för flickor och pojkar. Vaccinet erbjuds av skolhälsovården i skolan, i årskurs fem och sex.

2010 infördes vaccination för flickor mellan 10 och 12 år, som går i årskurs 5 eller 6, utan kostnad. Vaccinationen genomförs av skolhälsovården och från hösten 2020 får  också pojkar samma vaccin.

Från och med våren 2019 används vaccinet Gardasil 9 som ger ett skydd mot HPV 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 och 58 .

Om du vill veta mer om vaccination bland barn i åldern 10-12 – kontakta skolsköterskan eller din kommun.

Kvinnor födda 1994-1999 erbjuds nu också gratis vaccination. Varje region bestämmer själv hur vaccinationen organiseras. 

Om du vill veta mer om vaccinationen för kvinnor 1994-1999 – kontakta din region eller 1177 om vad som gäller.

Har jag nytta av vaccinet om jag är född före 1999?

Ja, vaccinet skyddar mot nya infektioner.

Men, det är viktigt att du också gör ett gynekologiskt cellprov för att upptäcka HPV i samband med eller efter vaccinationen. Om du redan har en infektion, skyddar vaccinet inte mot den och därför behövs cellprov.

Kan ett HPV-vaccin verkligen skydda mot cancer?

Ja, indirekt kan vaccin skydda. Det vaccin mot HPV som används idag i Sverige ger ett mycket gott skydd mot de olika HPV-virusen 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 och 58.

De här virustyperna ligger bakom ungefär 90 procent av all livmoderhalscancer. Vaccinet skyddar också mot andra cancerformer där HPV-infektion spelar en roll.

Ger HPV-vaccinet biverkningar?

De vanligaste biverkningarna av HPV-vaccin är att man kan känna ömhet där sprutan ges. Man kan också få en rodnad eller bli lite svullen på samma ställe.

Världen över har mer än 100 miljoner doser getts och vaccinerna har granskats i detalj i kliniska läkemedelsprövningar.

Frågan om svåra biverkningar (allvarliga skador och sjukdomar) har studerats noggrant. Det finns inga bevis för sådana biverkningar.  

Förlamningar, som det har funnits rapporter om i media, har undersökts särskilt. Detsamma gäller för andra sjukdomar som kan orsakas av immunsystemet. Undersökningarna har visat sig vara lika vanliga hos flickor och kvinnor som inte har vaccinerats. Samma sak gäller andra allvarliga sjukdomar.

Ger HPV symtom?

Nej, att ha en HPV-infektion märks oftast inte alls. Den ger inga symtom hos varken kvinnor och män.

Ofta läker infektionen ut av sig själv, men i de fall där den stannar kvar kan den leda till cellförändringar och i förlängningen cancer.

Den vanligaste cancerformen bland kvinnor där HPV har lett till cancer är livmoderhalscancer.

Hos både kvinnor och män kan en HPV-infektion leda till olika former av huvud-halscancer och analcancer.

Det finns också en koppling mellan HPV-infektion och vulvacancer och peniscancer.

Om 70 procent av befolkningen är vaccinerade kommer antalet drabbade i alla de här cancerformerna att minska markant.

Innebär vaccinationen att det är onödigt att gå på gynekologisk cellprovtagning?

Nej, vaccinationerna innebär inte att man kan strunta i de gynekologisk cellprovskontroller man blir kallad till.

Vaccinet skyddar mot de vanligaste HPV-virusen men inte mot alla typer som kan orsaka cellförändringar på livmoderhalsen.

Det är mycket viktigt att fortsätta gå på cellprovskontrollerna. Alla kvinnor kallas mellan  åldrarna 23 och 64 år. Det gäller också kvinnor som har vaccinerat sig.

Hur många doser vaccin erbjuds de som är födda 1994-1999?

Kvinnor födda 1994-1999 erbjuds två doser vaccin. De tas med tre års mellanrum.

Om jag tidigare fått vaccin mot HPV, ska jag göra det igen?

Ja. Vaccinet som användes innan 2019 skyddar mot 4 HPV-typer. Dagens vaccin, Gardasil9, skyddar mot 9 HPV-typer och ger ett bredare skydd mot livmoderhalscancer. Det är säkert att ta Gardasil9 på Gardasil.

Varför ska jag ta självtest för HPV/cellprov efter att jag tagit vaccinet?

Vaccinet ger effektivt skydd mot de 9 HPV-typerna som ingår, men kan inte bota en redan pågående infektion. För att säkerställa status om eventuell HPV-infektion eller cellförändringar är det viktigt att genomgå ett cellprov som testas för HPV eller HPV-provtagning. Provtagningen kan ske vid vaccinationen på en barnmorskemottagning eller skickas hem för egen provtagning.

Vad gäller för personer med livmoderhals men som inte har ett kvinnligt personnummer?

Hur inbjudningar och bokningar kring vaccinationen skiljer sig åt i olika regioner. Alla som är födda 1994-1999 som har en livmoderhals kan vaccinera sig mot HPV kostnadsfritt i år. Läs mer hur du bokar vaccinering just där du bor på 1177. Välj den region du bor i för lokal information.