Vi lämnar ingen i sticket

Vaccinera dig mot HPV gratis! Tillsammans kan vi utrota livmoderhalscancer för all framtid.

Vaccinera dig mot HPV gratis! Tillsammans kan vi utrota livmoderhalscancer för all framtid.

Hej tjej i Dalarna! Du som är född mellan 1994 och 1999 erbjuds just nu gratis HPV-vaccin. När du vaccinerar dig skyddar du dig själv mot livmoderhalscancer. 

Tjej med plåster på armen efter vaccin
Livmoderhalscancer drabbar fler än 500 kvinnor varje år. Men, en framtid utan livmoderhalscancer är möjlig. Vi kan nå dit tillsammans. Vaccinera dig idag. 

Vaccinera dig även om du har vaccinerats förut

Det är viktigt att du vaccinerar dig även om du fått vaccin mot HPV förut. Vaccinet som används nu (Gardasil9) ger ett bättre skydd än det som användes tidigare. 

Studier visar att det är säkert att ta det nya vaccinet även om du har tagit det som användes tidigare (Gardasil4).

Sverige kan bli först i världen med att utrota livmoderhalscancer. Men tiden är knapp om vi ska nå målet. Din insats behövs nu.

Du blir kallad eller bokar tid själv

Du har fått eller kommer få en kallelse med ett erbjudande om att vaccinera dig i samband med din vanliga cellprovskontroll. Du kan också boka tid själv, utan att ha fått en kallelse genom att kontakta någon av mottagningarna som är listade nedan via 1177.
Hitta kontaktuppgifter via 1177

Här kan du vaccinera dig i Dalarna

Gynekologisk cellprovtagning/Barnmorskemottagning Orsa
Kaplansgatan 19
Orsa
0250-498845

Specialistmödravården Mora
Mora lasarett
Mora
0250-493170

Gynekologisk cellprovtagning Mora Vårdcentral/ Barnmorskemottagningen Mora
Hantverkaregatan 14
Mora
0250-493760

Gynekologisk cellprovtagning Rättvik/Barnmorskemottagningen Rättvik
Centralgatan 1
Rättvik
0248-494728

Gynekologisk cellprovtagning Älvdalen/Barnmorskemottagningenn Älvdalen
Furuvägen 12
Älvdalen
0251-498627

Familjecentralen Leksand/Gynekologisk cellprovtagning Leksand
Parkgatan 10
Leksand
0247-494992

Gynekologisk cellprovtagning Grycksbo
Drottningvägen 1
Grycksbo
023-491605

Familjecentral Gagnef
Skolvägen 1
Mockfjärd
0241-498510

Gynekologisk cellprovtagning Vansbro/Barnmorskemottagningen Vansbro
Moravägen 27
Vansbro
0281-498140

Gynekologisk cellprovtagning Malung/Barnmorskemottagningen Malung
Moravägen 14
Malung
0280-498230

Gynekologisk cellprovtagning Britsarvet
Norra Järnvägsgatan 18
Falun
023-491605

Gynekologisk cellprovtagning Falu Vårdcentral
Södra Mariegatan 18
Falun

Specialistmödravård Falun
Falu lasarett
Falun
023-492944

Barnmorskemottagningen Sälen
Centrumhuset Sälen by
Sälen
0280-498400

Gynekologisk cellprovtagning Sälen
Centrumhuset Sälen by
Sälen
0280-498484

Gynekologisk cellprovtagning Elsborg/Familjecentral Elsborg
Sturegatan 30
Falun
023-491850

Gynekologisk cellprovtagning Kvarnporten
Pelle Bergs backe 3
Falun
023-42000

Barnmorskemottagningen Svärdsjö/Gynekologisk cellprovtagning Svärdsjö
Björkvägen 2
Svärdsjö
0246-491513

Gynekologisk cellprovtagning Domnarvet
Bergebyvägen 9
Borlänge
0243-497305

Barnmorskemottagning Domnarvet
Bergebyvägen 9
Borlänge
0243-497305

Familjecentral Sopranen Borlänge
Humanistgatan 4C
Borlänge
0243-497710

Gynekologisk cellprovtagning Läkarhuset/Barnmorskemottagning läkarhuset
Gyllenhemsvägen 10
Borlänge
0243-228008

Gynekologisk cellprovtagning Säter/Barnmorskemottagning Säter
Jönshyttevägen 1
Säter
0225-494500

Gynekologisk cellprovtagning Långshyttan/Barnmorskemottagning Långshyttan
Solhemsvägen 11
Långshyttan
0225-496610

Gynekologisk cellprovtagning Särna/Barnmorskemottagning Särna
Sjukstugevägen 16A
Särna
0253-498700

Gynekologisk cellprovtagning Ludvika/Barnmorskemottagning Ludvika
Ludvika lasarett
Ludvika
0240-495284

Barnmorskemottagning Engelbrekt
Engelbrektsgatan 20
Ludvika
0240-695110

Gynekologisk cellprovtagning Smedjebacken
Bergslagsvägen 15
Smedjebacken
0240-495836

Gynekologisk Cellpårovtagning Hedemora/Barnmorskemottagning Hedemora
Vinstravägen 2
Hedemora
0225-496503

Gynekologisk Cellprovtagning Koppardalen/Barnmorskemottagning Koppardalen
Polervägen 8
Avesta
0226-489002

Barnmorskemottagning Koppardalen
Polervägen 8
Avesta
0226-489000

Gynekologisk cellprovtagning Avestahälsan
Markusgatan 17
Avesta
0226-80070

Gynekologisk Cellprovtagning Idre/Barnmorskemottagningen Idre
Skolvägen 3
Idre
0253-498700

Familjecentral Avesta
Lindnäsvägen 6b
Avesta
0226-496000

Gynekologisk cellprovtagning Avestahälsan
Avesta Lasarett
Avesta
0226-496242

Så går det till

Du får vaccinet via ett sprutstick i överarmen.

De vanligaste biverkningarna är att man kan bli öm där sprutan ges. Man kan också få en rodnad eller bli lite svullen på samma ställe. 

Ett säkert vaccin

Mer än 100 miljoner doser av vaccinet har getts världen över och det har granskats noggrant i kliniska prövningar.

I studierna har man undersökt svåra biverkningar, som allvarliga skador och sjukdomar, och det finns inga bevis för sådana biverkningar.

Två tjejer och en hund
Tillsammans kan vi utrota livmoderhalscancer. Foto: Sanna Percivall

Så här många har redan vaccinerat sig i Dalarna

För att kunna utrota livmoderhalscancer måste 70 procent ha vaccinerat sig innan året är slut. Så här många mellan 1994 och 1999 har redan HPV-vaccinerat sig i Dalarna. Nu är det din tur!

Frågor och svar om HPV-vaccin

Vem vaccineras kostnadsfritt?

Vaccin mot HPV ingår i barnvaccinationsprogrammet för flickor och pojkar. Vaccinet erbjuds av skolhälsovården i skolan, i årskurs fem och sex.

2010 infördes vaccination för flickor mellan 10 och 12 år, som går i årskurs 5 eller 6, utan kostnad. Vaccinationen genomförs av skolhälsovården och från hösten 2020 får  också pojkar samma vaccin.

Från och med våren 2019 används vaccinet Gardasil 9 som ger ett skydd mot HPV 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 och 58 .

Om du vill veta mer om vaccination bland barn i åldern 10-12 – kontakta skolsköterskan eller din kommun.

Kvinnor födda 1994-1999 erbjuds nu också gratis vaccination. Varje region bestämmer själv hur vaccinationen organiseras. 

Om du vill veta mer om vaccinationen för kvinnor 1994-1999 – kontakta din region eller 1177 om vad som gäller.

Har jag nytta av vaccinet om jag är född före 1999?

Ja, vaccinet skyddar mot nya infektioner.

Men, det är viktigt att du också gör ett gynekologiskt cellprov för att upptäcka HPV i samband med eller efter vaccinationen. Om du redan har en infektion, skyddar vaccinet inte mot den och därför behövs cellprov.

Kan ett HPV-vaccin verkligen skydda mot cancer?

Ja, indirekt kan vaccin skydda. Det vaccin mot HPV som används idag i Sverige ger ett mycket gott skydd mot de olika HPV-virusen 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 och 58.

De här virustyperna ligger bakom ungefär 90 procent av all livmoderhalscancer. Vaccinet skyddar också mot andra cancerformer där HPV-infektion spelar en roll.

Ger HPV-vaccinet biverkningar?

De vanligaste biverkningarna av HPV-vaccin är att man kan känna ömhet där sprutan ges. Man kan också få en rodnad eller bli lite svullen på samma ställe.

Världen över har mer än 100 miljoner doser getts och vaccinerna har granskats i detalj i kliniska läkemedelsprövningar.

Frågan om svåra biverkningar (allvarliga skador och sjukdomar) har studerats noggrant. Det finns inga bevis för sådana biverkningar.  

Förlamningar, som det har funnits rapporter om i media, har undersökts särskilt. Detsamma gäller för andra sjukdomar som kan orsakas av immunsystemet. Undersökningarna har visat sig vara lika vanliga hos flickor och kvinnor som inte har vaccinerats. Samma sak gäller andra allvarliga sjukdomar.

Ger HPV symtom?

Nej, att ha en HPV-infektion märks oftast inte alls. Den ger inga symtom hos varken kvinnor och män.

Ofta läker infektionen ut av sig själv, men i de fall där den stannar kvar kan den leda till cellförändringar och i förlängningen cancer.

Den vanligaste cancerformen bland kvinnor där HPV har lett till cancer är livmoderhalscancer.

Hos både kvinnor och män kan en HPV-infektion leda till olika former av huvud-halscancer och analcancer.

Det finns också en koppling mellan HPV-infektion och vulvacancer och peniscancer.

Om 70 procent av befolkningen är vaccinerade kommer antalet drabbade i alla de här cancerformerna att minska markant.

Innebär vaccinationen att det är onödigt att gå på gynekologisk cellprovtagning?

Nej, vaccinationerna innebär inte att man kan strunta i de gynekologisk cellprovskontroller man blir kallad till.

Vaccinet skyddar mot de vanligaste HPV-virusen men inte mot alla typer som kan orsaka cellförändringar på livmoderhalsen.

Det är mycket viktigt att fortsätta gå på cellprovskontrollerna. Alla kvinnor kallas mellan  åldrarna 23 och 64 år. Det gäller också kvinnor som har vaccinerat sig.

Hur många doser vaccin erbjuds de som är födda 1994-1999?

Kvinnor födda 1994-1999 erbjuds två doser vaccin. De tas med tre års mellanrum.

Om jag tidigare fått vaccin mot HPV, ska jag göra det igen?

Ja. Vaccinet som användes innan 2019 skyddar mot 4 HPV-typer. Dagens vaccin, Gardasil9, skyddar mot 9 HPV-typer och ger ett bredare skydd mot livmoderhalscancer. Det är säkert att ta Gardasil9 på Gardasil.

Varför ska jag ta självtest för HPV/cellprov efter att jag tagit vaccinet?

Vaccinet ger effektivt skydd mot de 9 HPV-typerna som ingår, men kan inte bota en redan pågående infektion. För att säkerställa status om eventuell HPV-infektion eller cellförändringar är det viktigt att genomgå ett cellprov som testas för HPV eller HPV-provtagning. Provtagningen kan ske vid vaccinationen på en barnmorskemottagning eller skickas hem för egen provtagning.

Vad gäller för personer med livmoderhals men som inte har ett kvinnligt personnummer?

Hur inbjudningar och bokningar kring vaccinationen skiljer sig åt i olika regioner. Alla som är födda 1994-1999 som har en livmoderhals kan vaccinera sig mot HPV kostnadsfritt i år. Läs mer hur du bokar vaccinering just där du bor på 1177. Välj den region du bor i för lokal information.