Praktiska råd inför livets slutskede

Om din cancer är obotlig och du vet att du står inför livets slutskede kan det finnas många tankar och oro. En del kan röra sig om det rent praktiska. Här har vi samlat en del av det du kan behöva veta. 

Välj område:

Ekonomi

Att lista information om din ekonomi kan underlätta för dina närstående.

Saker som kan vara bra att lista är information om dina

 • avtal och abonnemang
 • autogiron och återkommande betalningar via faktura
 • bankkonton och värdepapper
 • betal- och kontokort
 • lån
 • tecknade försäkringar
 • förvaringsplats för viktiga papper.

Försäkringar

En del försäkringar faller ut per automatik till de efterlevande men inte alla, så det är bra att göra en lista över vilka försäkringar du har.

Här är de vanligaste som gäller vid dödsfall

 • efterlevnadspension
 • tjänstegrupplivförsäkring
 • privat livförsäkring
 • begravningsförsäkring.

Efterlevnadspension

Efterlevnadspension är en försäkring som är en del av den allmänna pensionen i Sverige. Den betalas efter dödsfall enligt lag. Den består av tre delar: omställningspension, barnpension och änkepension.

Omställningspension kan gälla efterlevande som bor med dig och är make, maka eller registrerad partner till dig, och som är under 65 år (66 år från 2023).

Barn kan få en barnpension och efterlevandestöd och för vissa kvinnor kan änkepension vara aktuellt. 

Läs mer hos Pensionsmyndigheten

Tjänstegrupplivförsäkring

Tjänstegrupplivförsäkring, som kallas TGL, har du automatiskt om du är anställd. Den gäller tills du går i pension eller tills du är 70 år om du fortfarande arbetar då.

Via försäkringen får din familj ett engångssumma om du dör innan du går i pension. Det finns ett speciellt förordnande, som kallas förmånstagarförordnande, som du måste skriva om du har en sambo och vill att pengarna ska gå till henne/honom.

Läs mer hos Collectum

Privat livförsäkring

En privat livförsäkring tecknar du själv och betalar premie för. Om du har en livförsäkring när du dör får de du har skrivit in som förmånstagare ett engångsbelopp. 

Läs mer hos Konsumenterna

Begravningsförsäkring

Det finns begravningsförsäkringar som kan tecknas för att täcka kostnaderna för begravningen. Kontakta försäkringsbolag eller begravningsbyrå för mer information om begravningsförsäkringar.

Juridik

Det finns en rad juridiska saker som kan vara bra att ha listat eller uttryckt dina önskemål kring.

Du kan till exempel vilja skriva ett testamente (se mer under Testamente) och lista information om din ekonomi och andra viktiga papper (se mer under Ekonomi).

Du kan också vilja lista dina önskemål om hur till exempel husdjur ska tas om hand och om det är särskilt viktigt hur andra föremål fördelas eller hanteras. Det kan i första hand anges i ett testamente, annars via en listtjänst som Vita arkivet. 

Det kan också röra sig om saker du redan har skänkt bort via till exempel gåvobrev och var de finns, och om det finns äktenskapsförord eller samboavtal.

Du kan lista det här själv eller göra det via till exempel Vita arkivet.

Till Vita Arkivet hos Fonus

Kontakter

Det kanske finns vänner, bekanta, släktingar eller kollegor som du gärna vill att dina närstående ska veta är viktiga för dig när du inte längre själv kan kontakta dem.

Att samla kontakter som är viktiga för dig i en lista kan vara bra att ha för dina närstående.

Kontaktlistan kan innehålla

 • namn
 • telefonnummer
 • e-postadress
 • vilken relation personen har till dig.

Konton och inlogg

Att lista inloggningsuppgifter och information om vilka sociala medier-konton du har, epostkonton och till exempel medlemskap hos olika företag kan hjälpa dina närstående. 

Exempel på konton och inlogg

 • E-post
 • Facebook
 • Instagram
 • Snapchat
 • Tiktok
 • Google / Youtube
 • Whatsapp
 • Apple-id eller motsvarande 
 • mobiltelefonens låskod
 • mataffärers och butikers kundklubbar
 • medlemskap hos föreningar och organisationer.

En del plattformar, som Facebook och Google, har funktioner där du själv kan ställa in vad du vill ska hända med ditt konto när du har gått bort. I andra fall kan det vara bra att skriva vad du vill ska hända med kontot och lämna inloggningsuppgifterna till någon närstående.

Läs mer på Facebook

Om du behöver hjälp med ekonomi och juridik

Om du är/blir för sjuk för att ta hand om din ekonomi och andra juridiska ärenden finns några olika alternativ för att få hjälp av någon annan.  

 • Du kan sätta upp en framtidsfullmakt
 • Du kan ge fullmakt till någon 
 • Din närmaste anhörig kan få anhöringbehörighet utan fullmakt
 • God man eller förvaltare kan utses åt dig

Framtidsfullmakt

Om du själv vill välja vem som ska ta hand om ekonomiska frågor åt dig kan du sätta upp en framtidsfullmakt när du är frisk nog att själv ta hand om ekonomi.

Du ger då en eller flera personer rätten att fatta beslut åt dig när du sen inte kan ta hand om din ekonomi. Din framtidsfullmakt måste vara skriftlig och bevittnas av två personer.

En framtidsfullmakt gäller ofta även när dina efterlevande ska ta hand om ditt dödsbo. Det kan därför vara klokt att informera fullmaktshavaren om du har skrivit testamente. Om de som ärver dig är skattebefriade riskerar arvet att bli mindre om en fullmaktshavare säljer egendom som annars kunnat överlåtas utan skatt till arvtagaren.

Mer om framtidsfullmakt hos Skatteverket

 

Fullmakt

Du (som då kallas huvudman eller fullmaktsgivare) kan ge en fullmakt till en annan person (som då kallas fullmäktig eller fullmaktstagare) att göra en del ärenden i ditt namn. Det kan handla om saker som att betala räkningar.

Läs mer om hur du skriver en fullmakt hos Lavendla

Anhörigbehörighet

Med det som heter anhörigbehörighet kan en närstående hjälpa dig med ekonomiska ärenden i vardagen utan fullmakt. 

Läs mer om anhörigbehörighet hos Konsumenternas

God man och förvaltare

Om du är för sjuk för att skriva under en fullmakt kan en god man utses åt dig av tingsrätten.

En god man tar inte ifrån dig din rätt att själv ta hand om dina ärenden men är ett komplement och stöd.

Om du inte längre kan ta hand om dina ärenden alls kan en förvaltare utses, men det används bara om inte fullmakt eller god man räcker.

Testamente

Med ett testamente kan du bestämma du vem som ska ärva dig när du går bort och det kan underlätta för de som är kvar.

Det finns många olika skäl till att skriva ett testamente, men ibland kan det vara extra viktigt. Olika regler gäller för om du är gift, lever som sambo, har särkullbarn, vill testamentera till en organisation eller en vän till exempel.

Mer om de olika reglerna

En del skriver testamentet själva medan andra vill kontakta en jurist för att få hjälp med testamentet.

Så här skriver du ett testamente

Att skriva testamente behöver inte vara krångligt, men vissa saker ska finnas med för att det ska vara giltigt. 

 1. Lista dina tillgångar
 2. Fördela tillgångarna
 3. Ange arvtagarnas uppgifter
 4. Underteckna och datera testamentet
 5. Bevittna testamentet av två samtidigt närvarande personer

Läs mer om att skriva testamente

Här hittar du mallar för att skriva testamente

Vita arkivet och Livsarkivet

Att skriva ner dina önskemål och uppgifter om en rad olika områden kan vara till stor hjälp för dina efterlevande.

Det finns olika tjänster som erbjuder en plats där du kan samla dina önskemål kring begravningen, lista dina ekonomiska och juridiska papper, ange praktisk information som vad du vill ska göras med dina saker, var nycklar och annat finns med mera. 

Det går att logga in digitalt och fylla i arkivet eller i pappersform. 

Den mest kända är Vita Arkivet som Fonus erbjuder. 

Till Vita Arkivet hos Fonus

Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF) har en liknande tjänst, som heter Livsarkivet och som finns översatt till sju språk; engelska, arabiska, polska, finska, ryska, spanska och turkiska. 

Till Livsarkivet hos Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF)

Önskemål inför begravningen

Om du har tankar och önskemål inför begravningen kan det vara bra att skriva ned dem till dina närstående så att de får veta vilka önskemål du har. 

Saker du kan ha tankar kring

 • om det finns en speciell plats, till exempel kyrka/religiös byggnad du vill bli begraven i
 • vilken ort du vill att begravningen ska vara på
 • någon musik som betyder mycket för dig
 • dekorationer eller blommor
 • om du vill att gästerna ska skänka minnesgåvor till en organisation
 • minnesstund.

Det kan också handla om information om 

 • vilket samfund du är medlem i, om något
 • om du vill kremeras eller begravas i kista
 • typ av gravplats, som minneslund, familjegrav etc eller om du vill att din aska ska strös ut någonstans.

Ett sätt att spara dina önskemål inför begravningen är Vita Arkivet, som är en tjänst från Fonus där du kan samla mycket av den information som kan vara bra för dina närstående att veta om.

Det går att göra digitalt eller i pappersform och är kostnadsfritt. Om du har fyllt i Vita arkivet kommer dödsboet få veta att du har gjort det. 

Mer om Vita Arkivet

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.