Depression är vanligt hos cancersjuka – men det finns behandling som hjälper

Att drabbas av cancer är tungt på många sätt, och många cancersjuka drabbas också av depression. Tyvärr är det många som inte får någon ordentlig behandling för sin depression. Det visar forskning från Skottland, som gjorts med stöd av Cancerfondens brittiska motsvarighet Cancer Research UK och regeringen i Skottland. Men de nya studierna väcker också hopp – det finns behandlingsmetoder som förbättrar livskvaliteten.

Forskningsresultaten publicerades samtidigt i flera olika vetenskapliga tidskrifter häromveckan. I tidskriften Lancet berättar forskare om resultaten från en studie där 21 000 skotska cancerpatienter undersökts.

Över 1 500 visades sig ha en allvarligare depression – men bara var fjärde fick någon ordentlig behandling mot detta. Vanligast var depression bland lungcancerpatienter där så många som 13 procent var drabbade, jämfört med 2 procent av befolkningen i stort.

Forskarna konstaterar att den här typen av lidande ofta missas hos cancersjuka, och att problemen skulle kunna fångas upp om sjukvården systematiskt testade patienterna för depression.

För det finns som sagt hjälp att få. I en annan studie i Lancet utvärderas en metod som visade sig fungera bra för många.

Ungefär 500 patienter lottades till vanlig vård eller ett behandlingsprogram där bland annat samtalsterapi integrerades i den vanliga behandlingen. Specialutbildade cancersjuksköterskor ansvarade för behandlingen, och de samarbetade med både psykiatriker och patienternas allmänläkare och cancerläkare.

Enligt forskarna var just samarbetet en viktigt framgångsfaktor, att behandlingen av kropp och själ var nära sammanflätade.

Efter ett halvår hade 62 procent av dem som fått ta del av behandlingsprogrammet minskat sina symtom på depression med minst 50 procent. Bland dem som fått vanlig vård var det bara 17 procent som blivit så bra. Terapin ledde också till mindre oro, trötthet och bättre livskvalitet.

Speciella insatser mot depression hjälper även patienter som har dålig prognos, vilket visas i ytterligare en studie i Lancet Oncology. Där fick 68 personer som var svårt sjuka i lungcancer och dessutom depression prova den integrerade terapin och jämfördes med ungefär lika många som fick vanlig vård.

När de efter tolv veckor fick skatta sin hälsa hade de som fick specialbehandlingen mindre symtom på depression och oro och högre livskvalitet.

Även i Sverige pågår forskning kring cancer och depression, till exempel stödjer Cancerfonden ett forskningsprojekt vid Uppsala universitet, U-CARE, där behandling via internet studeras.

Näracancer.se har också information om depression och ångest, och du kan alltid få stöd genom att ringa Cancerlinjen.

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.