Vad är sepsis (blodförgiftning)?

Sepsis eller blodförgiftning, som det kallades förr, är en livshotande komplikation av en infektion. Cellgifter och strålning under cancerbehandling kan öka risken för sepsis. Om sepsis misstänks är det viktigt att få vård snabbt.

Finger med pulsmätare på sjukhus
Sepsis kallades förr blodförgiftning. Nu vet man att sepsis inte orsakas av bakterier i blodet utan av immunförsvarets reaktion på en infektion. 

Dödligheten i sepsis ligger omkring 15 procent i Sverige. Personer som genomgår en cancerbehandling har en förhöjd risk att få sepsis eftersom många behandlingar försvagar immunförsvaret.

Immunförsvaret är viktigt för att bekämpa infektioner. När immunförsvaret blir försvagat av cellgiftsbehandling, strålbehandling eller sjukdom blir kroppen extra känslig för infektioner.

Vad är sepsis (blodförgiftning)?

Sepsis kallades förr blodförgiftning. Nu vet man att sepsis inte orsakas av att bakterier finns i blodet utan av immunförsvarets reaktion på en infektion.

Vid sepsis leder infektionen till att organ i kroppen sviktar i sin funktion. De organ som oftast berörs är lungor, hjärta-kärl, hjärna och njurar.

Vid alla infektioner försöker kroppens immunförsvar bekämpa infektionen med hjälp av vita blodkroppar, eller leukocyter. Vid sepsis påverkas immunförsvaret.

Det blir ofta överaktiverat, men samtidigt trycks ofta immunförsvaret ner i sin funktion vilket försämrar kroppens förmåga att ta hand om infektionen.

Under en cancerbehandling med cytostatika eller cellgifter dödas både de dåliga cancercellerna och de bra cellerna i kroppen. Det gör att immunförsvaret försvagas vilket gör att man blir extra känslig för både virus och bakterier.

Symtom på en infektion

Det finns flera symtom på infektion som kan vara bra att hålla uppsikt på:

 • en allmän sjukdomskänsla, att ha svårt att orka gå upp ur sängen
 • feber över 38 grader
 • temperatur under 36 grader
 • influensaliknande känsla, du fryser, har ont i huvud och muskler
 • hosta med grönt slem
 • ömhet i mun och hals
 • en värkande eller bultande tand
 • diarre fyra eller fler gånger under ett dygn
 • smärta, rodnad eller svullnad runt din PICC-line.

Symtom på sepsis

Sepsis (blodförgiftning) uppkommer ofta efter att infektionen startat. Utöver infektionssymtomen får man sepsispåverkan på olika organ. Det vanligaste tecknet på sepsis är då snabbt påkommen förvirring eller andfåddhet. Mycket kraftig frossa kan också vara ett tecken.

Ibland är snabbt påkomna diffusa symtom de enda tecknen på att personen är drabbad av sepsis.

Sepsis är ett akut och livshotande tillstånd. Om har en pågående cancerbehandling eller nyligen opererats och har något av följande symtom bör du snarast kontakta vården eller ringa 112:

 • sluddrande tal eller förvirring
 • extrem frossa eller muskelsmärta
 • feber och ont eller svårt att kissa
 • svårt att andas
 • ovanliga färgförändringar i huden
 • hög puls.

Riskfaktorer för sepsis

Alla infektioner kan leda till sepsis men det är vanligast att sepsis drabbar personer  som haft lunginflammation, halsfluss, sårinfektion eller urinvägsinfektion. Hälften av alla som får sepsis får det efter en lunginflammation. 

Andra kända riskfaktorer är 

 • hög ålder (över 75 år)
 • kroniska sjukdomar, tex diabetes
 • immunförsvarssänkande behandling som cellgiftsbehandling eller strålning
 • kronisk organsvikt
 • blodsjukdomar
 • kirurgi
 • hudinfektioner
 • sår.

Behandling av sepsis

Om en person har misstänkt sepsis ska transport ske med ambulans till närmaste sjukhus. Redan i ambulansen ges syrgas och vätskeersättning i droppform (Ringer-acetat).

I ambulansen kommer sjukvårdarna också kontrollera blodtryck, puls, syresättning och andningsfrekvens.

På sjukhuset görs direkt en omfattande undersökning som inkluderar olika typer av blodprover. Sepsis behandlas med intravenös antibiotika och åtgärder som stöttar de olika organens funktion, som syrgas för lungorna, vätska för hjärta-kärl och ibland dialys för njurarna.

Komplikationer efter sepsis

Efter en sepsis är det vanligt att man får flera långvariga komplikationer. Det kan vara allt från  uttalad trötthet och muskelsvaghet till nedsatt organfunktion.

Om man lider av trötthet och kognitiv påverkan efter sepsis kan sjukskrivning diskuteras med behandlande läkare.


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.