Nyheter
Publicerad
16 jan 2017

På väg mot bättre behandling

Vissa kvinnor som drabbats av bröstcancer har ett skydd mot återfall och även mot att avlida i sjukdomen, visar en studie från Lund. Kunskapen banar väg för bättre riktad behandling.

Text: Lotta Fredholm

Det kvinnliga könshormonet östrogen spelar roll vid bröstcancer. Därför klassificeras brösttumörer i dagens sjukvård utifrån om den så kallade östrogenreceptorn ER-alfa finns i tumören eller inte. Kvinnor vars tumör innehåller ER-alfa får tilläggsbehandling med östrogenhämmande läkemedel efter operationen. Det finns även en annan östrogenreceptor som kallas ER-beta, men den har hittills bara använts i forskningssyfte.

– Den upptäcktes 1996 och är inte lika välstuderad som ER-alfa, men det är dess koppling till prognos vid bröstcancer som vi nu har undersökt, säger Karin Elebro, doktorand vid Institutionen för kliniska vetenskaper vid Lunds universitet och läkare vid Skånes universitetssjukhus.


Karin Elebro, doktorand på Lunds universitet och läkare vid Skånes universitetssjukhus. Foto: Privat.

Skyddande effekt

Studien baseras på sammanlagt 1026 kvinnor mellan 24 och 99 år. Alla hade opererats för bröstcancer i Lund mellan åren 2002 och 2012. Forskarna analyserade vävnad från bortopererade tumörer och det visade sig att ER-beta fanns i stor mängd hos 70 procent av kvinnorna.

Därefter studerade forskarna hur det hade gått för kvinnorna vad gäller återfall i bröstcancer.

– ER-beta har skyddande effekt både vad gäller återfall och överlevnad. Den tycks fungera som en motpol till ER-alfa, som driver på tumörtillväxt, men har också en starkt skyddande effekt i tumörer som saknar ER-alfa, säger Karin Elebro.

Av kvinnorna i studien hade en fjärdedel fått cytostatikabehandling efter operationen. Den skyddande effekten av ER-beta visade sig vara särskilt tydlig hos denna grupp.

– Vi hade nog trott att vi skulle se skyddseffekten framför allt hos de kvinnor som fått hormonell behandling, så resultaten var lite förvånande, säger hon.

Karin Elebro beskriver hur tidigare forskning inte har fokuserat på cytostatikabehandling i relation till ER-beta, eftersom ER-beta stimuleras av hormonerna östrogen och växtöstrogener.

– ER-beta har alltså framstått som en möjlig faktor som skulle kunna ge bättre behandlingseffekter vid hormonell behandling, men det hittade vi inte stöd för i vår studie. Vårt fynd att ER-beta skulle kunna vara viktig för att förutsäga vilka patienter som får bra effekt av cytostatikabehandling stöds av tidigare gjorda studier på celler, och är nytt och intressant att gå vidare med, säger hon.

Nu kan andra forskare bidra  

De nya fynden öppnar för att vården i framtiden kan komma att undersöka förekomst av ER-beta, som tillägg till de tumöranalyser som rutinmässigt utförs.

– I dag finns få markörer som visar vilka patienter som har bäst nytta av cytostatikabehandling. Målet är ju att kunna optimera behandlingen för varje enskild kvinna för att ha störst chans att bota, men samtidigt inte överbehandla, säger Karin Elebro.


Bröstcancervävnad i mikroskop: Till höger syns tumörceller där cellkärnan färgats brun, vilket betyder att dessa celler innehåller östrogenreceptor ER-beta. Till vänster syns tumörceller som saknar ER-beta.

Hon påpekar att deras resultat baseras på en observationsstudie. Det innebär att forskarna studerar hur det går för en grupp patienter, utan att påverka själva behandlingen.

– Vår förhoppning är nu att någon annan forskargrupp ska tycka att dessa resultat är så pass spännande att de vill plocka upp stafettpinnen. Det som krävs är att på ett kontrollerat vis i läkemedelsstudier analysera hur kvinnor reagerar på olika slags behandling, som cytostatika, beroende på om deras tumörer har högt eller lågt ER-beta uttryck, säger hon.

Den 20 januari 2017 disputerar Karin Elebro och hennes avhandling handlar om bröstcancermarkörer, där den ovan beskrivna studien ingår.

– Jag arbetar som plastikkirurg och vid bröstcancer genomgår många kvinnor bröstrekonstruktion, så det är patienter jag träffar ofta, säger Karin Elebro.

Studien får stöd av Cancerfonden 

Studien publiceras i Clinical Cancer Research och har finansiellt stöd från Cancerfonden. Tidigare har forskningsgruppen, som leds av Helena Jernström, studerat samma grupp patienter och då kunnat rapportera att tobaksrökning minskar effekten av en viss typ av hormonell behandling och ökar därmed risken för återfall vid bröstcancer. 

Visa fler