Nyheter
Publicerad
7 apr 2016

Cancerfonden avslutar ”Nej till cancer”

Cancerfonden slutar att använda kampanjbudskapet ”Nej till cancer”. Beslutet innebär också att vi lägger ned kampanjen 30 dagar – 30 nej med omedelbar verkan. Detta efter de starka reaktioner som kampanjen skapat.

Kampanjen 30 dagar – 30 nej har varit en del av det övergripande kommunikationstemat ”Nej till cancer” och bygger på att en tredjedel av all cancer kan förebyggas genom sunda livsstilsval.

Dessvärre har vår kommunikation för många lett till en annan tolkning. Den har tolkats som att Cancerfonden hävdar att du som enskild person kan säga nej till cancer genom ditt sätt att leva.

Vi har tagit del av kritik från såväl patienter som anhöriga som känner sig både skuldbelagda och sårade. Detta är djupt olyckligt och självklart tar vi till oss detta. Det har naturligtvis aldrig varit vår intention att skuldbelägga någon eller insinuera att de som insjuknat i cancer kunde ”valt bort” sin sjukdom. Det kan man inte.

Vi tar den upprördhet som människor har visat på allvar och lägger ned kampanjen. Sett i backspegeln borde vi ha valt ett annat sätt att kommunicera på. Med tanke på Cancerfondens syfte och verksamhet, som vi hoppas att alla kan ställa sig bakom, blir det fel när så många känner att de inte kan ställa sig bakom budskapet.

Till alla som tagit illa vid sig av vårt budskap ber vi om ursäkt. Vi vill också tacka alla som har bidragit till kampanjen.

Detta innebär däremot inte att vi slutar kommunicera våra viktiga preventionsbudskap. Men vi ska hitta andra sätt att göra det på. Allt fler får cancer och ska vi lyckas vända den trenden måste vi också öka kunskapen om hur man kan minska risken att drabbas.

Våra kampanjbudskap används i många kanaler, allt ifrån broschyrer och pins till webbplatser och sociala medier. Därför kommer det ta oss lite tid innan budskapen fullt ut är avvecklade i alla kanaler.

En sak som vi många gånger påminns om, så även nu när vi har fått kritik, är det stora engagemang som finns för våra frågor. Det engagemang som vi ser i våra egna kanaler på exempelvis Facebook, Twitter och Instagram - liksom i massmedier - är vi djupt tacksamma för. Det hjälper oss att utveckla vår verksamhet.

Visa fler