Studie visar att allt fler dör av rökning

En ny studie från Socialstyrelsen visar att tobaksrökning dödade omkring 12 000 rökare per år 2010-2012. Det är ett större antal dödsfall än vad myndigheten tidigare redovisat. Under samma period insjuknade runt 100 000 personer i rökrelaterade sjukdomar per år.

– Under senare år har det visat sig finnas ett starkare samband mellan regelbunden rökning och att insjukna i så allvarliga sjukdomar att man dör, säger Magnus Stenbeck, en av Socialstyrelsens rapportförfattare och forskare vid Karolinska Institutet, i ett pressmeddelande.

I tidigare beräkningar har Socialstyrelsen redovisat ett betydligt lägre antal dödsfall på grund av rökning. Då räknades inte rökare som har levt över den förväntade livslängden med, men denna åldersgrupp ingår nu.

Bland de 12 000 dödsfallen per år står de fyra stora rökrelaterade folksjukdomarna lungcancer, KOL, stroke och hjärtinfarkt för omkring 8 000 rökorsakade dödsfall per år. Antalet döda per år i rökrelaterad cancer är 5 200, enligt Socialstyrelsens studie. Lungcancer, som till 80-90 procent orsakas av rökning, är den cancersjukdom som orsakar flest människors död i cancer. Rökning orsakar även andra cancerformer som cancer i strupen och munhålan, i urinblåsan, njurarna, magsäcken, livmoderhalsen och bukspottkörteln.

Läs mer om kopplingen mellan rökning och cancer.

En positiv nyhet i studien är att antalet rökare (som röker dagligen) stadigt går ner. Samtidigt är det fortfarande så att så många som 16 000 ungdomar börjar röka varje år, ett tydligt bevis på att samhället måste fortsätta arbeta aktivt med tobaksfrågan. Cancerfonden anser att den svenska tobakspolitiken ska svara upp mot WHO:s krav i Tobakskonventionen.

Våra nordiska grannar har jämte ett antal länder skärpt sin tobakspolitik med radikala lagändringar och visioner om ett rökfritt samhälle. Både Finland och Norge har infört exponeringsförbud, vilket innebär förbud mot att marknadsföra och skylta med cigarettpaket vid och bakom butikskassorna. Finland har dessutom satt ett slutdatum för tobak: år 2040.

Det finns övertygande vetenskapliga bevis för att åtgärder som exponeringsförbud, regelbundna skattehöjningar och förbud mot rökning på allmän plats leder till kraftigt minskad rökning. Framför allt hindrar det unga människor från att börja röka. Det är dags att även Sverige inför dessa åtgärder för att förhindra att allt fler insjuknar och dör på grund av tobakens skadeverkningar.


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.