Så uppmärksammar vi Världscancerdagen

Den 4 februari är det Världscancerdagen och vi ser dagen som ett tillfälle att sprida kunskap om att tidig upptäckt räddar liv. 

Nora Benach och Mathias Franzén Boger forskar om immunoterapi på Karolinska Institutet i Stockholm. Foto: Margareta Bloom Sandebäck
Nora Benach och Mathias Franzén Boger forskar om immunoterapi på Karolinska Institutet i Stockholm. Foto: Margareta Bloom Sandebäck

Syftet med Världscancerdagen, som grundades av Internationella unionen mot cancer, är att öka kunskapen om cancer, visa stöd, uppmuntra till personligt engagemang.

Men också att påverka politiker och beslutsfattare till att göra mer. I Sverige är det ett flertal organisationer, som  som uppmärksammar dagen genom olika aktiviteter. 

Färre diagnostiserade cancerfall under pandemin

Under pandemin har flera aktörer slagit larm om att det sannolikt diagnostiserats färre cancerfall än normalt. 

Det beror främst på att personer undvikit att söka vård för att inte belasta sjukvården i onödan eller inte velat söka i rädsla för covidsmitta, men också på att olika screeningprogram har pausats eller förändrats. 

Forskare på Karolinska Institutet
Maud Schweitzer forskar på SciLifeLab I Stockholm

2019 diagnosticerades 65 956 personer med cancer. 2020 hade siffran minskat till 62 555.

Antalet diagnostiserade med de vanligaste cancerformerna – prostatacancer och bröstcancer – har tydligt minskat under pandemin. 

Var med och besegra cancer

Stöd cancerforskningen

Andel män som fått prostatacancer har minskat med hela 17 procent och andel kvinnor med bröstcancer har minskat med 6 procent jämfört med genomsnittet de tidigare tre åren. 

Det framkommer i statistik från Socialstyrelsens cancerregister som Cancerfonden tagit fram.   

Årets cancerforskare forskar på prostatacancer

Just prostatacancer är något årets cancerforskare Henrik Grönberg byggt sin forskning kring.

Årets cancerforskare Henrik Grönberg
Henrik Grönberg forskar på prostatacancer. Foto: Margareta Bloom Sandebäck

– Länge fanns bara det så kallade PSA-testet för att spåra sjukdomen, ett test som bygger på ett enda protein. I det test som jag varit med och tagit fram, det så kallade Stockholm3-testet, kombineras flera olika biomarkörer, berättar Henrik.

Resultatet av Henrik och hans teams stora studie som bygger på 58 000 deltagande män publicerades 2015. 

Hög träffsäkerhet i ny undersökning

Nu har en ny studie kombinerat Stockholm3-testet med magnetkameraundersökning.

– Resultatet visar en träffsäkerhet som är fantastisk. Vi kan i mycket högre grad skilja ut de cancerformer som är ”snälla”, det vill säga dem man kan leva med utan problem, och de som kräver behandling. Vilket betyder att vi slipper onödiga ingrepp. 

Henrik Grönberg hoppas att regionerna ska börja med screening för prostatacancer på alla män mellan 50 och 75 år, likt den screening kvinnor får för bröstcancer.

Har man symtom som inte går över är det viktigt att söka vård.

– Har man symtom som inte går över är det viktigt att söka vård. Parallellt är det av största vikt för landets vårdgivare att intensifiera arbetet med att komma ikapp i de screeningprogram som varit pausade.

Här kan du läsa mer om Årets cancerforskare.

 Att cancer upptäcks i ett så tidigt skede som möjligt är viktigt eftersom möjligheterna att helt bota sjukdomen då är störst, säger Cancerfondens generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström. 

Anmäl dig till seminarium på Världscancerdagen

Nätverket mot cancer uppmärksammar Världscancerdagen med ett seminarium där bland andra socialminister Lena Hallengren och Cancerfondens generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström talar.

Anmäl dig till Världscancerdagen här.

Att cancer upptäcks i ett så tidigt skede som möjligt är viktigt eftersom möjligheterna att helt bota sjukdomen då är störst.

Antal diagnosticerade cancerfall 2012–2020

  • 2020: 62 500 personer 

  • 2019: 66 000 personer 

  • 2018: 63 000 personer 

  • 2017: 61 000 personer 

  • 2016: 60 000 personer 

  • 2015: 61 000 personer 

  • 2014: 60 500 personer 

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.