Över en halv miljard till svensk cancerforskning

Cancerfonden delar ut nästan 630 miljoner till forskning om cancer - det största beloppet någonsin och en avsevärd ökning av forskningsfinansieringen i Sverige. Nu står det klart vilka forskare och forskningsprojekt som får dela på summan. 

Anna Karlsson, vetenskaplig sekreterare Cancerfonden. Foto: Melker Dahlstrand.

– Tack vare alla givare kan vi nu stolt dela ut vårt största belopp någonsin till cancerforskning. Vi ser framsteg hela tiden och vi vet att det är avgörande att satsa på forskningen för att hitta sätt att förebygga, upptäcka, behandla och slutligen besegra cancer, säger Klas Kärre, ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd. 

Extrasatsning på innovativa projekt 

Totalt inkom det 451 ansökningar om anslag till forskningsprojekt och 189 beviljades stöd. Förutom att maxanslaget höjs till 2,5 miljoner per år, fördelas 30 extra miljoner kronor per år på 14 särskilt innovativa projekt. 

Lista över beviljade anslag 2018

Några av de forskningsprojekt som får både projektanslag och ett extra anslag för särskild kostnadskrävande studier är:  

Forskning om svåra hjärntumörer

Christer Betsholtz, professor i vaskulär- och tumörbiologi vid Uppsala universitet, får ett projektanslag på 2,5 miljoner kronor per år i tre år och ytterligare 4 miljoner per år i tre år i extra anslag. Christer Betsholtz forskar om aggressiva och svårbehandlade hjärntumörer.

Det extra anlaget möjliggör mycket detaljerade studier av blod-hjärnbarriären, som skyddar hjärnan men samtidigt hindrar läkemedel från att nå tumören. 

Nya sätt att behandla bröstcancer

Kristian Pietras, professor i molekylär medicin vid Lunds universitet, får ett projektanslag på 1,75 miljoner kronor per år i tre år och ytterligare 4 miljoner kronor per år i tre år i extra anslag. Kristian Pietras forskning kan leda till nya sätt att behandla bröstcancer.

Han studerar hur bröstcancerceller kommunicerar med bindväven och vilken betydelse blodkärlens celler har för tumörens spridning. Det extra anslaget kommer att användas för att utveckla en ny klinisk behandling. 

Ett tiotal personer som sitter framför datorer.
Foto: Melker Dahlstrand. 

Immunförsvarets roll vid cancerutveckling  

Lisa Westerberg, forskare vid Karolinska institutet, får ett projektanslag på 1 miljon kronor i tre år och ytterligare 1,3 miljoner per år i tre år i extra anslag. Hon leder ett projekt som handlar om immunförsvarets roll vid cancerutveckling.

Mer specifikt studerar hon hur mutationer som påverkar immuncellernas cytoskelett (proteiner som gör att cellerna till exempel kan ändra form, röra sig, och äta upp cancerceller) leder till hög risk för immunbristsjukdomar och blodcancer.

Det extra anslaget går bland annat till internationella samarbetsstudier och försök att identifiera nya målmolekyler för behandling. 

Flera nya forskare får stöd

Ett antal forskare får för första gången finansiering från Cancerfonden. Professor och överläkare Malin Malmsjö vid Lunds universitet är en av dem.

Hon ska utveckla en metod som avbildar hudtumörer där läkaren kan avgöra exakt vad som ska opereras bort. Om forskningen ger goda resultat kommer det att bli en nyskapande teknik för att diagnostisera hudcancer.

En annan forskare som får anslag för första gången är Asgeir Jakola, som ska testa om en tilläggsbehandling med ett beprövat läkemedel, Antabus, och kosttillskott med koppar kan förlänga livet vid svårbehandlade hjärntumörer. Läs mer om hans forskning här.

Både Malin Malmsjö och Asgeir Jakola får anslag på 800 000 kronor per år i tre år. 

Foto: Melker Dahlstrand. 

Möjlighet att prova nya idéer

– Vi har valt ut den bästa forskningen i nationell konkurrens, det vill säga den forskning som har störst chans att ge oss de genombrott vi behöver. Alla forskare och alla cancerformer tävlar mot varandra, nytt för i år är en extrasatsning för extra kostnadskrävande studier som kan möjliggöra prövning av nya idéer eller ge snabbare svar på vissa frågor. Vår förhoppning är att vi köper "vingar för pengarna", säger Klas Kärre, ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd.  

Så här går Cancerfondens anslagsutdelning till

Fördelningen av Cancerfondens forskningsanslag utses i nationell konkurrens. Det innebär att Cancerfonden låter alla forskningsprojekt konkurrera med varandra oberoende av cancerform. De främsta forskningsprojekten får anslag, det vill säga de med störst chans att nå framgångsrika resultat.

Anslagsutdelningen som sker i november varje år är Cancerfondens största utdelning. Nytt för i år är en ytterligare satsning för extra kostnadskrävande studier som forskare kan ansöka om på 1-5 miljoner kronor årligen i upp till tre år. 

Mer om hur vi finansierar cancerforskning 

Senaste nyheterna