"I höst väntar ögonblicket"

Bengt Glimelius har arbetat för att förbättra och förlänga livet för patienter med allvarlig cancersjukdom under hela sin karriär. Han ligger bakom en rad genombrott som i grunden har förändrat hur cancer behandlas. Men de största forskningsögonblick tror han ligger framför honom.

Bengt Glimelius. Foto: Uppsala universitet

"Mitt mål har alltid varit att arbeta för att förbättra för patienterna och redan 1984 kom den första framgången. Då kunde vi visa att en kort strålbehandling före operation minskade risken för att patienter med ändtarmscancer skulle drabbas av lokalt återfall, jämfört med om strålning gavs efter operationen, något som var rutin då. 

I uppföljande studier såg vi att även överlevnaden förbättrades och att strålbehandling före operation minst halverade risken för återfall. I ytterligare studier visade vi att om cytostatika kombinerades med strålning inför operation fick vi ännu bättre behandlingsresultat. Också vid spridd tjock- och ändtarmscancer visade våra studier att patienterna levde längre och bättre med olika cytostatika. Sammantaget kan man säga att detta var "game changers" och våra resultat har förändrat hur man behandlar tjock- och ändtarmscancer världen över. 

Jag har även arbetat med annan slags cancer, som cancer i magsäcken, gallvägarna och bukspottkörteln. Dessutom var jag under 1980-talet ansvarig för att ta fram nationella riktlinjer för behandling av så kallat Hodgkins lymfom. I alla dessa fall har resultaten lett fram till bättre behandling, som även bidragit till ökad livskvalitet. 

Här var jag tidigt ute. På 1980-talet skickade vi in en studie till European Journal of Cancer, där en av de parametrar vi hade undersökt var just patienternas upplevelse. Vi fick snabbt artikeln i retur med kommentaren att "det är hårda överlevnadsdata som gäller" och att det var ointressant vad patienterna tyckte.  Vi skickade in artikeln igen och sa att livskvalitetsmått kommer att vara viktiga framåt, och där fick vi rätt.

Av dessa framgångar är det svårt att lyfta fram ett enskilt genombrott. Jag minns förstås glädjen när doktoranden si eller samarbetspartnern så kom och berättade att utfallet av en studie varit bra, men jag skulle säga att mitt stora ögonblick kommer senare i år, när vi får resultaten från RAPIDO-studien. 

För tio år sedan fick jag frågan från en kollega om vilken studie jag mest drömde om att göra. Efter något års förberedelse kunde den första patienten inkluderas 2012 i en studie där 920 patienter från åtta länder ingår. Patienterna har den allvarligaste formen av ändtarmscancer. Det vi vill veta är om det är bättre att sätta in alla andra behandlingsinsatser först, före operation. 

Kirurger ser sig ofta som dem som botar cancersjuka, men de kanske bör komma in allra sist, efter att patienten fått all strålning och cytostatika, för att resultatet ska bli optimalt. I höst får vi veta. Då har det gått tre år sedan den sista patienten kom med i studien och det är dags att öppna databaserna. Här hoppas jag att vi ska få ett tydligt resultat så att vi framåt vet hur vi ska behandla dessa patienter på bästa vis."

Berättat för Lotta Fredholm

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.