Forskning på livmoderhalscancer

Från näst vanligast till nästan utrotad

Från näst vanligast till nästan utrotad

Forskning om det virus som ligger bakom livmoder­halscancer har lett till bättre möjligheter till tidig upptäckt och – inte minst – ett effektivt vaccin. 

Text. Lotta Fredholm

1950-talet

På 1950-talet var livmoderhalscancer den näst vanligaste cancerformen bland kvinnor i Sverige och världen, efter bröstcancer. Då livmoderhalscancer ofta hittades sent var prognosen dålig.

Sedan dess har bättre diagnostik och behandling, screening och före­byggande vaccin ändrat bilden och nu finns förhoppningar om att sjukdomen ska kunna utrotas.

I tidslinjen beskrivs några av de genombrott som har lagt grunden för utvecklingen.

1951

Samma år som Cancer­fonden grundas tas ett cellprov från Henrietta Lacks, en 31-årig kvinna döende i livmoderhals­cancer. Dessa aggressiva cancerceller ger upphov till den första cellinjen av mänskligt ursprung som fortsätter att dela sig i evighet. Under namnet HeLa-celler har de sedan dess använts flitigt inom bland annat cancerforskningen.

1967-1977

I Sverige införs under en tioårs­period organiserad, gynekologisk cellprovtagning för att spåra cellförändringar som kan utvecklas till livmoderhalscancer. En liten pinne används för att ta celler från livmoderhalsen, och cellerna analyseras sedan i mikroskop för att se om det finns cell­förändringar. I sådana fall opereras den delen av livmoderhalsen bort.

1976

Den tyske forskaren Harald zur Hausen presenterar hypotesen att humant papillomvirus, HPV, ligger bakom många fall av livmoderhalscancer. Att det förhåller sig på det viset slås sedan fast 1983.

1988

Nu godkänner den amerikanska motsvarigheten till svenska Läkemedelsverket, Food and Drug Administration, det första testet för att hitta humant papillomvirus hos kvinnor. 

1995

I Sverige startas Swedscreen, världens första prövning av HPV-screening. Det handlar om att erbjuda HPV-testning till hälften av de kvinnor som kallas till gyneko­logisk cellprovtagning.

1998

För första gången testas ett vaccin mot HPV-varianterna 16 och 18 på människor. Dessa båda virusvarianter ligger bakom drygt 70 procent av alla fall av livmoderhalscancer. Med tiden har de visat sig i synnerhet ge upphov till snabbväxande cancer hos unga kvinnor.

2006

Det första vaccinet mot HPV godkänns i Sverige och kan ges till dem som själva köper vaccinet.

2007-2018

En rad vetenskapliga studier visar att HPV-vaccin skyddar mot utvecklingen av kondylom (könsvårtor), HPV 6 och 11 och mot de cellförändringar som utgör förstadier till livmoderhal­s­cancer.

2008

Inom EU rekommenderas nu att vid screening för livmoderhals­cancer använda metoder för att upptäcka humant papillomvirus. Harald zur Hausen belönas med Nobelpriset i fysiologi eller medicin för sin upptäckt av HPV, som lett fram till ett fungerande vaccin.

2010

Vaccin mot HPV införlivas i det svenska vaccinationsprogrammet. Det innebär att flickor i årskurs 5 och 6 ska erbjudas vaccination, men detta sker inte förrän 2012.

2011

Nu bildas Nationellt kvalitetsregister för cervixcancerprevention, som är en sammanslagning av två nationella kvalitets­register. Välhållna och uppdaterade register behövs för att kunna följa hur vaccination och screening påverkar hur befolkningen drabbas av cancer.

2015

Både EU och Social­styrelsen i Sverige rekommenderar nu att testning för förekomst av HPV-virus ska göras vid screening för livmoderhalscancer.

2017

Årligen beräknas omkring 300 män drabbas av cancer som kan härledas till HPV-infektion – cancer i svalg och penis, samt analcancer.

Folkhälsomyndig­heten bedömer att även skolpojkar bör vaccineras mot HPV för att minska smittspridningen, något som verkligen kommer till stånd tre år senare, hösten 2020.

2020

  • Screening för livmoderhalscancer via cellprov stoppas en period i större delen av Sverige, på grund av coronapandemin, men återupptas under hösten. 
  • En svensk studie med 1,7 miljoner kvinnor i Sverige slår fast en tydlig koppling mellan HPV-vaccinering och skydd mot invasiv livmoderhalscancer på befolkningsnivå. 
  • WHO antar en resolution om att utrota livmoderhalscancer globalt.  

Relaterat

Pappa med dotter på axlarna

För den här och kommande generationer


Bli månadsgivare

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.