Forskning vi finansierar

Vi är en av de största finansiärerna av svensk cancerforskning. Sedan 1951 har vi bidragit med drygt 11 miljarder kronor till de främsta forskningsprojekten i Sverige. 

Projekt & forskartjänster

Klassificering av forskningsprojekt 2019

  • 45 %Epidemiologisk forskning, 7 %
  • 37 %Grundforskning, 35 %
  • 11 %Translationell forskning, modeller, 17 %
  • 5 %Translationell forskning, patienter, 27 %
  • 2 %Klinisk forskning 11 %
  • 5 %Vårdforskning, 3 %

Vad betyder det?

Vad är grundforskning?

Forskning på olika cancerformer 2019

Forskning på cancersjukdomar

Så säkerställs den främsta forskningen