Forskning vi finansierar

Vi är en av de största finansiärerna av svensk cancerforskning. Sedan 1951 har vi bidragit med drygt 13 miljarder kronor till de främsta forskningsprojekten i Sverige. 

ANTAL PROJEKT SOM BEVILJATS ANSLAG 2023

SÅ FÖRDELADES PENGARNA 2023

Vad är translationell forskning

Mellan patient och labb

Forskning som sker i nära koppling mellan sjukvården och laboratoriet kallas translationell forskning. När professor Jan Zedenius träffar patienter uppstår forskningsfrågor och i labbet söker han svar på dem.

I operationssalen

En translationell resa kan till exempel börja i operationssalen när en kvinna opereras för cancer i sköldkörteln.

I tumören finns svaren

Tumören opereras bort och en del av den skickas på analys för att ta reda på vilken behandling som ska erbjudas till kvinnan. En annan del av den sparas för forskningsändamål.

På väg till frysen

Kanske kan just det här vävnadsprovet bli en pusselbit i jakten på ny kunskap om sköldkörtelcancer. Här är provet på väg med rörpost till biobanken där proverna sparas.

Biobanken - här förvaras proverna

Biobanken är navet i forskningen. Där finns insamlade prover från många olika patienter och där kan facit finnas till varför cancerceller beter sig olika.

I laboratoriet

I ett forskningslaboratorium i närheten av operationssalen arbetar doktoranden Johan Paulsson med ett blodprov från biobanken. Han utvinner DNA som analyseras för att besvara en forskningsfråga.

Resultat i forskningen

Patologen Christofer Juhlin och doktorand Johan Paulsson forskar om hormonproducerande tumörer med hjälp av proverna från biobanken. Kanske kan de hitta mönster i hur celler ser ut och beter sig.

Tillbaka till sjukvården

Resultaten från forskningen kan nu komma tillbaka in till sjukvården. Translationell forskning innebär just att resultat från experimentell forskning överförs till vården eller att problem i vården ger upphov till nya forskningsidéer.

Forskning på olika cancerformer 2023

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.