Cancerforskningen går fort framåt

När Cancerfonden bildades på 50-talet överlevde bara 3 av 10 en cancerdiagnos. Idag överlever 7 av 10. Och framtiden ser ännu ljusare ut. Se filmen om framstegen som räddar liv.

Klas Kärre berättar om forskningens framsteg och varför olika cancerformer har så olika prognos. 

Klas Kärre, cancerforskare och professor vid Karolinska Institutet och Cancerfonden, tar oss med på en tidsresa bakåt i tiden. Här får vi höra om forskningsframsteg som tillsammans gjort livsavgörande skillnad.

I filmen får du också veta varför överlevnaden är väldigt olika för olika cancerformer. Vid malignt melanom lever exempelvis över 90 procent av patienterna 10 år efter sin diagnos medan färre än 10 procent överlever bukspottkörtelcancer.

Hur nära är vi att komma vidare även när det gäller cancerformer som har dyster diagnos? Klas Kärre är hoppfull.

Att-göra-lista för forskningen

Det finns en hel del kvar att göra för att fler ska överleva cancer. Här har Klas Kärre samlat det viktigaste i en Att-göra-lista för cancerforskningen.

Om vi kan checka av punkterna på listan tror vi att 8 av 10 kan överleva cancer inom tio år.

Idag och på 70-talet

Så här kan Att-göra-listan se ut i form av ett stapeldiagram:

Forskningen har mycket kvar att göra för att få upp tioårsöverlevnaden till 100 procent för alla cancerformer. Det är det som är de gula delarna av staplarna.

Men bilden visar också att forskningen har åstadkommit mycket. De mörkblå staplarna är överlevnaden på 1970-talet. De ljusblå delarna är det som har hänt från 70-talet tills idag, det var alltså den Att-göra-lista som forskningen hade framför sig på 70-talet.

Klas Kärre är hoppfull. Kunskapen är högre och teknikerna är bättre nu än på 70-talet. Dagens Att-göra-lista borde inte vara en omöjlig uppgift!

Fakta tioårsöverlevnad:

Tioårsöverlevnad visar hur stor andel av cancerpatienter som överlever tio år eller mer efter diagnos jämfört med en jämförbar grupp människor i befolkningen.

Hjälp fler att överleva cancer

Valfritt belopp
Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.