Karin Sundström

Karin Sundström är läkare och forskar på HPV vid Karolinska Institutet i Stockholm. Hennes mål är att utrota livmoderhalscancer och hon tror att det är möjligt inom några få år! Alla texter har varit publicerade på Cancerfondens Instagram.

Porträtt av kvinna
Läkaren och forskaren Karin Sundström. Foto Martin Stenmark

22 februari 2022

Hej! Jag heter Karin Sundström och är läkare och forskare inom livmoderhalscancer (cervixcancer) vid Karolinska Institutet.

Världshälsoorganisationen (WHO) har kommit fram till att det är möjligt att utrota livmoderhalscancer som ett folkhälsoproblem inom de närmaste årtiondena i världen.

Mitt ultimata mål är bidra till att denna cancer utrotas i Sverige på så kort tid som möjligt och här är det möjligt inom några få år.

Vi har flera viktiga verktyg i verktygslådan, men det gäller att vi på ett effektivt sätt kan få ut dem till de kvinnor som behöver skyddas.

Framförallt forskar jag på humant papillomvirus (HPV), som orsakar livmoderhalscancer hos cirka 500 svenska kvinnor per år, och ytterligare cirka 550 000 kvinnor runtom i världen.

Karin Sundström vid sin dator hemma.

Jag studerar hur vi bäst kan använda dels HPV-vaccination för att förebygga livmoderhalscancer samt screening med HPV-test i befolkningen för att hitta de kvinnor som har risk för livmoderhalscancer i ett tidigt skede av sjukdomen, när den fortfarande helt kan botas.

Slutligen forskar jag även på om det går att använda HPV-testning av en kvinnas cancertumör för att förutsäga risk för återfall i sjukdomen efter behandling.

Just nu pågår ett unikt projekt inom Region Stockholm för att utrota livmoderhalscancer.

Samtliga unga kvinnor födda 1994-1999 i regionen får nu möjlighet att gratis vaccinera sig mot HPV. Detta erbjuds i samband med kvinnans första inbjudan till screening mot livmoderhalscancer vid cirka 23 års ålder.

Tanken är att både testa kvinnan för att se om hon har förstadier till cancer som behöver behandlas, och samtidigt skydda henne mot eventuell framtida infektion med HPV.

Därför erbjuds de yngsta kvinnorna nu först en vaccination och sedan ett påföljande test för HPV. 

Tipsa gärna kvinnor födda 1994-1999 som du känner kring detta!

Tillsammans kan vi öka vaccinationstäckningen och utrota livmoderhalscancer. För de som är intresserade i regioner utanför Stockholm så pågår planering av liknande insatser runtom i landet.

Se hpvcenter.se 


23 februari 2022

Forskare i grupp diskuterar
Jag, forskaren Jiangrong Wang och professor Pär Sparén diskuterar vår forskning kring vilka kvinnor som sällan eller aldrig deltar i screening mot livmoderhalscancer.

Sverige erbjuder sedan länge organiserad gynekologisk cellprovtagning för att hitta förstadier till livmoderhalscancer till alla kvinnor mellan 23 och 65 års ålder.

Testningen görs antingen hos barnmorska, eller nu under pandemin, via självtestning i hemmet. Tyvärr deltar inte alla kvinnor trots de inbjudningar de får hem i brevlådan, även om testningen i de flesta regioner i Sverige är gratis.

Därför tittar vi på olika faktorer som kan kopplas till lägre deltagande. Vissa rapporter har visat på lägre hörsamhet efter kallelse till screening bland grupper med lägre inkomst och/eller utbildningsnivå.

Men vi tror att fler faktorer än så kan spela in.

Min forskningslokal ligger i det så kallade Centrum för cervixcancerprevention, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

Här samordnas och utförs själva laboratorieanalysen av samtliga HPV-test som tas i Region Stockholm.

Just nu arbetar vi med ett projekt med stöd från Cancerfonden där vi tittar på vilken inverkan psykisk ohälsa kan ha på kvinnors deltagande i screening. Kanske kan vi hitta särskilt sårbara grupper i behov av stödinsatser?

 /Karin Sundström, cancerforskare vid Karolinska Institutet 


23 februari 2022

Här är mina arbetskamrater i labbet i gång med att analysera HPV-tester från kvinnor.

Kvinnor i laboratoriemiljö utför analyser
Camilla Lagheden, biomedicinsk analytiker, och Carina Eklund, laboratoriesamordnare förbereder jobbet.
Kvinna står vid skärm

Emel Yilmaz, sjukhuskemist, som programmerar vår nya maskin för att analysera proverna för HPV

Kvinna vid småbord tittar på dator hemma
Ofta jobbar jag hemma vid datorn.

Jag och mina samarbetspartners Kolbrún Palsdottir och Henrik Falconer har tillsammans fått ett fint anslag från Cancerfonden för att studera HPV-testning hos kvinnor som redan fått livmoderhalscancer.

Vi vill se om det går att koppla HPV-infektion till risk för återfall inom 2-5 år efter behandlingen. 

Vi har tidigare publicerat forskningsrön som visar att HPV-infektionsstatus i cancertumörer från livmoderhalsen kan kopplas till prognos efter behandling.

Nu startar vi en studie där vi vill HPV-testa svenska kvinnor som har fått livmoderhalscancer och följa deras förlopp framåt.

HPV-testning av tumörer har inte ingått i vårdrutinen tidigare så det är viktigt att se om det finns ledtrådar vi kan ta tillvara på för att bättre förutsäga till exempel risk för återfall.

Vi kommer att kalla studien för HPV-SERVIX (HPV bland Svenska kvinnor med cERVIXcancer) och planerar just nu budget samt etikansökan.

Vi skissar på ett inbjudningsbrev till kliniker som sköter kvinnor med livmoderhalscancer runtom i landet.

Vi hoppas kunna komma igång med studien och inkludera patienter under våren-sommaren 2022. Tack för att ni har hängt med mig här på instagram i några dagar! Och tack för att ni skänker gåvor till Cancerfonden

- det är tack vare dem som vi kan forska och utrota livmoderhalscancer!

 /Karin Sundström, cancerforskare vid Karolinska Institutet 

Fakta livmoderhalscancer

I stort sett all livmoderhalscancer orsakas av humant papillomvirus. Tack vare gynekologiska cellprovtagningar och vaccin har antalet insjuknade i livmoderhalscancer halverats sedan mitten av 1960-talet.

Läs mer om symtom på livmoderhalscancer

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.