Artiklar
Publicerad
27 feb 2012

Vi mår bra av att ge

– Vi såg vårt jubileumsår som ett utmärkt tillfälle att inbjuda kungen som de facto är Cancerfondens högste beskyddare och samtidigt berätta om cancerforskningens utveckling under 60 år, säger Anna Bromberg Sehlberg som arrangerat seminariet och ansvarar för arbetet med stora donationer.

I Anna Bromberg Sehlbergs uppdrag ingår att etablera kontakt med och stärka relationer till personer som har förmågan att skänka stora belopp. Det handlar om uppsökande verksamhet, ett långsiktigt arbete.

När Cancerfonden startades för 60 år sedan av Morri Nidén och Ebba Andersson hade de ett stort nätverk och fick donationer från privatpersoner. De valde sedan en strategi med en riksorganisation vilket var ett begåvat beslut. Man nådde många.

Anna Bromberg Sehlberg arbetar med långsiktiga relationer. Om hon träffar en person som blivit drabbad eller har en närstående som fått cancer kan hon väcka deras intresse för Cancerfondens verksamhet och börja diskutera en eventuell donation till ett forskningsprojekt som berör den tumörform som hon eller han vill stödja.

– Den som har mycket pengar vill kunna spåra sin donation. De vill stödja forskning kring en tumörform som berör dem personligen. De tycker att det är svårt att känna engagemang för att lägga sina pengar i en stor säck som ska symbolisera cancerforskning. Så resonerar de allra flesta.

Hur löser Cancerfonden den ekvationen?

Urvalsprocessen vid utdelning av forskningsanslag är utomordentligt viktig. Enbart de, i nationell konkurrens, bästa projekten finansieras. Prioriteringskommittéer med expertis från Nordens universitet bedömer ansökningarna; cirka 35 procent av dessa beviljas. Cirka 150 nya projekt finansieras årligen förutom de cirka 250 pågående projekten.

Denna urvalsprocess är fundamental och ska fortsätta att vara det. Men Anna Bromberg Sehlberg menar att med flexibilitet går ekvationen att lösa.

– Vi kan erbjuda en donator ett projekt att stödja. Jag kan nästan lova att av alla beviljade projekt kommer det att finnas ett som passar varje donators önskemål. Man ska inte underskatta människors vilja att påverka och att vara altruister (osjälviska), påpekar Anna Bromberg Sehlberg. När det gäller filantropi (välgörenhet) kan man inte bortse från känslorna.

– Donatorerna vill göra det här för att engagera sig i något väsentligt, de vill göra något gott. De kan vara trygga i att Cancerfondens urvalsprocess är den optimala och därefter vill de handla utifrån sitt hjärta när de ger sina gåvor.

På lång sikt tror Anna Bromberg Sehlberg att det inte är omöjligt att även få stora donationer till grundforskning, det arbete som kommer många olika cancerformer till godo. Men då måste vi börja kommunicera, lära människor vad det stora värdet är med grundforskning, säger hon.

– Det är så självklart för mig att om man har fått den förmånen i livet att ha mycket pengar så ska man dela med sig. Det mår människor bra av, säger Anna Bromberg Sehlberg, ansvarig för stora donationer på Cancerfonden.

Text: Marita Önneby Eliasson
Ur Rädda Livet nr 1, 2012

Visa fler