Cancerfondens ambassadörer

Kjell Wilhelmsen, Paul Svensson, Pamela Andersson, Magdalena Forsberg och Leo Razzak är ambassadörer för Cancerfonden. De sprider kunskap om cancer ur olika aspekter och om Cancerfondens arbete i kampen mot cancer.

"Cancerfondens ambassadörer hjälper oss att sprida kunskap om cancer genom att dela med sig av sin kunskap och sina erfarenheter. Det är oerhört värdefullt. Vi är tacksamma och stolta över deras engagemang i kampen mot cancer."

Ulrika Årehed Kågström

Generalsekreterare Cancerfonden

Om vårt ambassadörsprogram

Från och med 2013 arbetar Cancerfonden med ett ambassadörsprogram där ambassadörerna får ett brett och långsiktigt uppdrag som representanter för flera av Cancerfondens centrala frågor.

Ambassadörerna har i uppgift att hjälpa Cancerfonden att sprida kunskap om cancerfrågan ur olika aspekter och om Cancerfondens arbete i kampen mot cancer. För att färre ska drabbas av cancer är det viktigt för Cancerfonden att nå ut med kunskap om hur man genom att leva hälsosamt kan minska risken att bli sjuk.Den folkkära idrottaren Magdalena Forsberg ska tillsammans med stjärnkocken Paul Svensson hjälpa till att inspirera till en hälsosam livsstil. Leo Razzak vet hur det är att leva med cancer i sin absoluta närhet: ”Jag är ju den person som stått vid sidolinjen och sett de komplexa och tuffa cancerbehandlingar som pappa gått igenom”, berättar han.En av tre får cancer, men alla drabbas. Det är ett budskap från Cancerfonden som kan vara svårt att ta in, men en sanning som både Pamela Andersson och Kjell Wilhelmsen är smärtsamt medvetena om. År 2012 drabbades Pamela av cancer men efter fyra tuffa år av behandlingar, läkarbesök och ständig oro, fick hon ett fantastiskt besked – tumören i hennes hjärna har krympt och är inte längre aktiv. Kjell Wilhelmsen diagnostiserades med bröstcancer 2015 och valde att vara öppen med sin sjukdomshistoria. Att få fler män att våga prata om cancer ser han som en viktig del av sitt ambassadörskap.