Träning som motverkar biverkningar

I studien OptiTrain undersöker man vilken typ av träning som bäst kan minska biverkningar av cellgiftsbehandling mot bröstcancer. Femårsuppföljningen pågår just nu och resultatet hittills är både glädjande och överraskande.  

Fysisk och psykisk trötthet eller fatigue är ett av de vanligaste symtomen vid en cellgiftsbehandling mot cancer. Andra symtom kan vara illamående, muskelvärk och förlorad muskelstyrka.

Graden av besvär beror dels på vilken behandling patienten får, dels på hur gamla hen är och om det finns andra sjukdomar – men också på personlighet och hur redo hen är att hantera utmaningen. 

Två träningsmetoder testades 

För fem år sedan startade studien OpiTrain på Karolinska institutet med stöd av Cancerfonden och Radiumhemmets Forskningsfonder.

– Vi var väldigt intresserade av att undersöka vilken träning som var mest effektiv för att påverka framförallt fatigue, berättar Yvonne Wengström, professor och sjuksköterska vid Karolinska institutet och fortsätter:

– Vi testade två olika träningsmetoder: konditionsträning med en medel- och en högintensiv del, och en kombination av högintensiv konditionsträning och styrketräning. I studien fanns också en kontrollgrupp som fick information om att det är bra att träna, men inte stöd för att genomföra träningen. De båda träningsgrupperna tränade två gånger i veckan under 16 veckor så länge cellgiftsbehandlingen pågick och därefter fick de inspirationsföreläsningar med syfte att hålla igång träningen även efter behandlingen. 

Kombinationsträning mest effektivt

Uppföljningen har hittills visat att kombinationsträning är den mest effektiva metoden mot fatigue.

De positiva effekterna av kombinationsträning, utöver den minskade tröttheten, är ökad livskvalitet, minskad symptombörda och ökad muskelstyrka.

Båda träningsgrupperna mår betydligt bättre än kontrollgruppen, där tröttheten stadigt ökade.

– Viktökning under behandlingen är vanligt på grund av medicinering och troligen även för att patienterna rör sig mindre än vanligt. Detta kan påverka hälsan och risken för andra sjukdomar negativt. Men vi kunde tydligt se att kvinnorna som tränade bibehöll vikten och när vi tittade 12 månader efter avslutad behandling hade båda träningsgrupperna gått ner i vikt. Kontrollgruppen däremot ökade tyvärr i vikt av behandlingen och hade inte förlorat den vikten efter 1 år, berättar Yvonne. 

Ett överraskande resultat

Det som överraskade mest i studien var skillnaden i sjukskrivningar mellan grupperna. Vid ettårsuppföljningen var 15 procent av kontrollgruppen sjukskrivna, men bara 3 respektive 7 procent i träningsgrupperna. 

Yvonne menar att det inte är rimligt att vara sjukskriven ett år efter behandlingen. Träningsgruppen berättade också att de trots biverkningar hade upplevt hälsa, även under behandlingen, vilket annars är ovanligt. 

– I dag vet vi även från andra studier att kombinationsträning kan ge bättre livskvalitet, minska symtom som fatigue och hjälpa patienten ta kontroll över sitt liv och sitt tillfrisknande. Det är helt enkelt dags att erbjuda träning som en del av behandlingen mot cancersjukdom för alla patienter, säger Yvonne. 

Vart kan jag vända mig?

Har du frågor och funderingar om cancer är du varmt välkommen att kontakta oss på Cancerlinjen.

Linjen är bemannad av legitimerad vårdpersonal med lång erfarenhet av cancervård.

Ring 010-199 10 10 eller skicka ett mejl till Cancerlinjen

Tillbaka till sidan Träning och cancer 


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.