WHO-rapport spår stor ökning av cancerfall i världen

Världshälsoorganisationen WHO släpper i dag en rapport med nedslående fakta. Cancer i världen väntas öka från 14 miljoner nya fall per år till 25 miljoner fall per år de kommande 20 åren.

Forskarnas slutsats i rapporten är att cancersjukdomar inte kommer att kunna botas tillräckligt snabbt för att stoppa den negativa trenden.

Vägen framåt är i stället att satsa på att förebygga sjukdomarnas uppkomst. Rapporten nämner alkohol, övervikt och fysisk inaktivitet som stora riskfaktorer bakom cancer – med andra ord våra levnadsvanor.

– Den största ökningen kommer vi att se i utvecklingsländer som inte har ekonomiska resurser att ha ett effektivt förebyggande arbete med vaccinationsprogram för att förebygga cancer och screeningprogram för att upptäcka cancer tidigt då chansen till bot är störst, säger Elizabeth Johansson på Cancerfondens Informations- och stödlinje.

I Sverige är läget betydligt mera hoppfullt. Cancerfallen ökar här också, men inte alls i samma snabba takt.

– I Sverige har den årliga ökningen av antalet cancerfall i genomsnitt varit 1,6 procent för kvinnor och 2,1 procent för män. Om man räknar bort faktorer som att vi blir fler invånare och allt äldre är ökningen en knapp procent varje år. Samtidigt ökar överlevnaden i cancersjukdom och i dag lever 65 procent av patienterna som är behandlade i Sverige tio år efter diagnos, säger Elizabeth Johansson.


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.