Så säger forskningen om kost och cancer

Vad du äter och dricker påverkar risken för cancer. Men att peka ut enskilda livsmedel som orsakar cancer saknar oftast vetenskapligt stöd.

Hälsosam mat innehåller mycket grönsaker, baljväxter, fullkorn och frukt. Foto: Melker Dahlstrand.

De flesta är väl medvetna om sambanden mellan rökning och cancer och mellan solning och cancer, men kunskapsnivån är lägre när det gäller kost och cancer.

– Det är inte bara risken för typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdomar som minskar för den som äter hälsosamt utan det finns också en tydligt minskad risk för flera cancerformer, säger Isabel Drake, forskare i epidemiologi vid Lunds universitet.

Rekommenderar balanserad kost

Organisationen World Cancer Research Fund, WCRF, sammanställer och värderar forskning om kost och cancer från en stor mängd studier och bedömer att det finns starka vetenskapliga belägg för att övervikt och fetma ökar risken för 12 olika cancerformer. Därför är också den viktigaste uppmaningen från WCRF att hålla en hälsosam vikt.

Isabel Drake.
Isabel Drake. Foto: Lunds universitet.

Isabel Drake framhåller att kosten som helhet ska vara bra.

– Man bör äta en balanserad kost. Samtidigt bör man äta mindre skräpmat och begränsa intaget av alkohol och söta drycker.

Alkohol ökar cancerrisk

Hon betonar att kopplingen mellan kost och cancer är svår att studera. Och belägg för att vissa specifika livsmedel ökar eller minskar risken för cancer saknas, bortsett från några enstaka undantag.

– När det gäller enskilda kostfaktorer är det egentligen bara alkohol, charkuterier och rött kött som är bevisade riskfaktorer. Men för charkuterier och rött kött är det endast för tjock- och ändtarmscancer som vi säkert vet att det medför en riskökning.

Svårt att designa koststudier

Anledningarna till att det är så svårt att designa studier som säkert kan visa att något vi äter eller dricker orsakar cancer är flera.

– Ett skäl är att det är svårt att i studier mäta om deltagarna faktiskt äter det de uppger att de äter. Ett annat är att det sällan går att säga säkert att det är kosten och inte något annat som ligger bakom ett eventuellt samband.

”Många påståenden florerar”

Cancerfonden vill öka kunskapen om kost och cancer och genomför därför tillsammans med Dietisternas Riksförbund fyra kunskapsseminarier där forskare och experter lyfter fram den senaste forskningen.

– Det florerar så många påståenden och åsikter om det här ämnet som kan vara förvirrande och ibland felaktiga, så det behövs information som bygger på vetenskap, säger Isabel Drake.

Seminarierna kommer att hållas i höst i fyra städer i Sverige. Isabel Drake är en av talarna. På höstens turné medverkar också dietisten och folkhälsovetaren Charlotta Rubin, beteendestrategen Samuel Salzer samt Cancerfondens egen dietist Maiju Wetterhall.


Läs mer om kost och andra levnadsvanors koppling till cancer.