Särskild satsning: 120 miljoner till klinisk forskning

Nu satsar vi extra på kliniska behandlingsstudier och beviljar 120 miljoner till 10 forskningsprojekt. Forskningen spänner över fält som immunterapi, kirurgiska metoder, skräddarsydd läkemedelsbehandling och stöd för återhämtning.

I kliniska studier testas nya metoder och behandlingar på människor under kontrollerade former. Forskningen är helt avgörande för att veta att de nya metoderna verkligen fungerar. Men kliniska behandlingsstudier är ofta mycket dyra att genomföra och kräver resurser som gör att många olika yrkesgrupper kan arbeta tillsammans. 

I Sverige har det blivit allt svårare för forskare att hitta finansiering för kliniska studier och att få patienter att vara med i forskningen. Jag är stolt över att vi nu kan göra den här satsningen med riktigt stora anslag till några riktigt starka forskningsprojekt, säger Malin Sund, ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd.

Målet är att få fler effektiva behandlingar så att fler cancerpatienter kan botas eller leva länge med god livskvalitet. I och med denna särskilda satsning och tidigare beviljade anslag har Cancerfonden i år fattat beslut om forskningsanslag motsvarande 980 miljoner kronor. Det är en rekordstor summa och pengarna satsas på såväl projektanslag som forskartjänster.

Ett uppdämt behov

När ansökningsomgången stängde hade det kommit in 48 ansökningar och Cancerfondens forskningsnämnd har med hjälp av en internationell expertgrupp valt ut 10 projekt som ansetts vara mest lovande. 

Det har varit väldigt hög kvalitet på alla ansökningarna och deras forskning.  Att det kom in så många fantastiskt bra ansökningar visar verkligen att det finns ett uppdämt behov för finansiering av den här typen av forskning och vi kommer därför att upprepa denna särskilda satsning även år 2024, säger Malin Sund.

Bland de tio som nu får anslag finns projekt som till exempel handlar om

  • bättre operationer vid tarmcancer
  • bättre behandlingar vid leukemi hos barn
  • jämförelse av strålning och operation vid prostatacancer
  • skräddarsydd behandling vid bröstcancer av typen HER2.
  • immunterapier vid cancer i ögat, så kallad ögonmelanom
  • jämförelse av kroppsegen och implantatbaserad bröstrekonstruktion

Immunterapi på nytt sätt

man vid mikroskop
Karl-Johan Malmberg forskar om immunterapi.

Cancerforskaren Karl-Johan Malmberg leder ett forskningsprojekt inom immunterapi som får 19 miljoner kronor. Idag finns behandlingar som aktiverar immunsystemets T-celler att angripa cancer. Karl-Johan Malmberg vill nu ta den forskningen ett steg längre och försöka träna upp en annan av immunsystemets celltyper som kallas NK-celler. Detta har potential att kunna hjälpa ännu fler cancerpatienter.

– Vårt forskningsteam har uppnått något fantastiskt! Tack vare Cancerfondens stöd kan vi nu starta en klinisk studie där patienter med blodcancer behandlas med NK-celler. Detta bygger på årtionden av forskning och öppnar dörren för att applicera ny kunskap från labbet direkt till patientvård.

– Vi hoppas kunna erbjuda mer effektiv cellterapi för olika cancerformer och ge fler patienter tillgång till de senaste framstegen inom immunterapi, säger Karl-Johan Malmberg, forskare vid Karolinska Institutet.

Stöd efter operationen

närbild kvinna
Pernilla Lagergren forskar om stöd vid matstrups- och magsäckscancer. Foto: Sanna Percivall.

Pernilla Lagergren, professor i kirurgisk vårdvetenskap vid Karolinska Institutet, forskar om stöd för återhämtning efter behandling av matstrups- eller magsäckscancer. Projektet får nu 15 miljoner kronor för att utvärdera en mobilapplikation där patienten kan få individanpassade förslag till egenvård och hjälp att få kontroll över sin situation.

Åh, jag blir mållös. Det är fantastiskt! Tack så jätte, jättemycket Cancerfonden och alla givare! Jag blir otroligt glad att ett vårdvetenskapligt projekt kan få pengar i den här satsningen – att det området lyfts fram gör mig rörd och jag tror att vi kan göra något riktigt bra för patienterna med det här forskningsprojektet, säger Pernilla Lagergren.

Forskningen bedrivs genom ett nära samarbete med gruppens forskningspartners som består av tidigare matstrups- eller magsäckscancerpatienter tillsammans med ett stort nätverk av bland annat patientföreningen, läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter och dietister. Cirka 250 patienter över hela Sverige kommer att få använda appen i projektet.

Vi har gjort en förstudie och många patienter har uttryckt att de saknar stöd när de kommer hem från sjukhuset efter operation. Det vill vi kunna möta med resultaten från det här projektet.  


Se alla som fick anslag här.

Eftersom behovet är stort kommer vi att utlysa fler forskningsanslag i en liknande satsning även nästa år. Är du forskare och vill söka anslag - håll utkik på vår webb under våren.


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.