Matmiljö i siffror

Matmiljö som begrepp är ganska nytt i Sverige. Vi har därför frågat Sveriges befolkning om vad ni kan om matmiljö och hur ni tänker kring matvanor och ansvar, vad som påverkar vad ni äter och hur svårt det är att motstå snacks och sötsaker i affären.

Våra matvanor och hälsa

I dag är matvanor den näst största riskfaktorn för ohälsa och för tidig död i Sverige. Vuxna äter oftast för lite grönsaker, frukt, fisk, fibrer och fullkorn och för mycket socker, mättat fett och salt.

Sämst matvanor har unga vuxna och bara ett av tio barn äter hälsosamt enligt kostråden.

Drygt hälften av landets vuxna befolkning beräknas i dag ha övervikt eller obesitas.

Faktorer i vår matmiljö driver oss mot ohälsosamma matvanor och ökar risken för flera sjukdomar, bland annat cancer.

Läs mer om våra matvanor

Vad vet Sverige om matmiljö?

Matmiljö kan beskrivas som att sociala, fysiska, ekonomiska och politiska faktorer påverkar våra matval. Det handlar om att utbud, pris, marknadsföring och tillgänglighet, men även kultur, ekonomi och sociala normer påverkar vad vi äter.

Vår matmiljö spelar därför en stor roll för vår hälsa, och samhället kan främja hälsosamma matvanor och jämlik hälsa genom att skapa en stödjande matmiljö.  

Åtta av tio personer har aldrig hört talas om begreppet matmiljö. Bara två av tio känner till begreppet. Men bland nära sex av tio, som inte hört talas om begreppet matmiljö svarar många att det troligen inbegriper miljön där maten äts eller köps, alternativt där maten produceras och hanteras.

Läs mer om vår matmiljö

*Folkhälsomyndigheten. **Pep Rapport 2024.

Sämst matvanor

Sämst matvanor har unga vuxna* och bara ett av tio barn** äter hälsosamt enligt kostråden.

Vem bär ansvaret?

Olika aktörer anses ha olika mycket ansvar för att våra matvanor är ohälsosamma. På frågan om vem som bär ansvaret för våra matvanor kan vi se att en klar majoritet tycker att mycket av ansvaret ligger på individen själv och livsmedelsindustrin.

Källa: Novus/Cancerfonden

Vem påverkar oss?

På frågan om vem som påverkar våra val av mat kan vi också se att många anser att det är individen som påverkar mest. Även här hamnar  livsmedelsindustrin och matvarubutiker högt.

Källa: Novus/Cancerfonden

Vad påverkar oss?

Priset på olika produkter och det familjen själv tycker om har störst påverkan på den mat vi oftast köper och äter. Många har också svårt att hålla sig ifrån de sötsaker och onyttiga snacks de möter i affärerna. 

Rabatter och erbjudanden

6 av 10 anger att vad familjen gillar, pris, rabatter och erbjudanden är det som har störst påverkan på den maten de köper och äter oftast.

Snacks och sötsaker

Drygt 4 av 10 säger att det är svårt att låta bli att köpa sötsaker och snacks i affärer, nästan lika många (41%) har svårt att motstå frestelsen att köpa snacks och sötsaker när de är på extrapris.

Omgivningen

1 av 4 anser att deras omgivning påverkar dem till att äta ohälsosamt när de försöker äta hälsosamt.

Ladda ner undersökningen

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Cancerfonden. Syftet med undersökningen är att undersöka målgruppens kunskap inom området ”matmiljö”.

Ladda ner och läs


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.