Vad är matmiljö?

Vår matmiljö - den fysiska och sociala miljön vi lever i - påverkar våra matvanor och vår hälsa.

Matmiljö
Vår matmiljö har stor betydelse för vår hälsa.

Vad betyder matmiljö? 

Begreppet matmiljö är ett relativt nytt begrepp och inte helt lätt att förklara. Ett sätt att förklara är att det är de sociala, fysiska, ekonomiska och politiska faktorer som påverkar vilken mat vi väljer att köpa, äta och gilla.

Det innebär att vår matmiljö har stor betydelse för vår hälsa. Samhället kan skapa en hälsofrämjande matmiljö och ge förutsättningar för hälsosamma matvanor och en jämlik hälsa. 

Vår fysiska miljö 

Överallt där vi köper, äter, lagar och på olika sätt upplever mat är delar av vår fysiska matmiljö. Och i den fysiska miljön finns det många saker som avgör vad vi i slutändan väljer att äta. 

Kvinna handlar grönsaker i butik
Den fysiska miljön avgör vad vi väljer att äta.

Det kan handla om hur en butik är utformad, vilken mat som finns att köpa där och vad den kostar. I den fysiska miljön blir vi även påverkade av marknadsföring och budskap som vi exponeras för.

Även samhällsplanering spelar roll, till exempel hur långt det är till en snabbmatsrestaurang eller vilken mat som finns att köpa i simhallen. 

Vår sociala miljö 

Det finns även mängder av sociala faktorer som har inverkan på vilken mat vi äter och hur vi ser på den. Matkulturer skiljer sig åt världen runt men även mellan olika delar av Sverige.  

Familj äter mat vid matbord
Sociala faktorer har inverkan på vilken mat vi äter.

Religion, högtider och traditioner påverkar inte bara vilken mat vi äter utan vår syn och förhållningssätt till maten och måltiden. Till den sociala miljön kan även trender och normer räknas in.  

Till exempel kan olika dieter, livsmedel och maträtter stiga och falla i popularitet beroende på trender och influenser.  

Samhälle och individ 

Vi kan också dela in matmiljön efter samhälleliga och personliga faktorer. 

De samhälleliga faktorerna handlar om vilka förutsättningar samhället ger oss. De som inte påverkas direkt eller kontrolleras av individen. Det handlar bland annat om:  

  • Tillgång till mat i affärer, restauranger, idrottsarenor eller arbetsplatser 
  • Prissättning av livsmedel 
  • Marknadsföring av livsmedel och reklam av livsmedel  
  • Regleringar och åtgärder som påverkar konsumtion och marknadsföring 
  • Livsmedels innehåll och sammansättning av näringsämnen. 

De personliga förutsättningarna inkluderar faktorer, som är mer knutna till individens resurser, val eller preferenser: Det handlar bland annat om: 

  • Om vi fysiskt kan ta oss till en matbutik 
  • Om vi har råd att köpa mat som främjar vår hälsa 
  • Hur enkelt det är att köpa, laga och äta mat som främjar vår hälsa 
  • Individens egna preferenser, smak och kunskap. 

Med en genomtänkt och hälsomedveten samhällsplanering av matmiljön kan vi skapa bättre förutsättningar för en hälsosam konsumtion av mat och jämlik hälsa. 


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.